Ơi Anh Gì ƠI (WRC REMIX)

Ơi Anh Gì ƠI (WRC REMIX)

Lời bài hát Ơi Anh Gì ƠI (WRC REMIX)

Đóng góp bởi

Hò là hò ơi
Hò là hò ơi
Hò là hò ơi
Thương anh em nguyện thương suốt đời này
Hò là hò ơi ới
Có nhau cùng nhau đi suốt một đời
Có bao giờ anh thẫn thờ
Chỉ có bên anh làm em mong chờ
Có bao giờ anh cũng nhung nhớ
Nhớ đến em đây
Chờ ta nên duyên đắp xây
Hoa lá trổ bông
Em đây chưa chồng
Anh có bằng lòng
Qua thưa tía má cùng em
Hai bên nhà ta sẽ kết chặt tình
Anh mau mau tính
Còn nhanh đón em dìa dinh
Hò là hò ơi
Thương anh em nguyện thương suốt đời này
Hò là hò ơi ới
Có nhau cùng nhau đi suốt một đời
Có bao giờ anh thẫn thờ
Chỉ có bên anh làm em mong chờ
Có bao giờ anh cũng nhung nhớ
Nhớ đến em đây
Chờ ta nên duyên đắp xây
Ới cái anh gì ơi
Em đây chưa chồng anh có biết không
Ơi cái anh gì ơi
Em đây đêm ngày thương mong nhớ anh
Thương lẹ em dùm đi
Cho em thôi sầu bi
Đôi lứa ta kết tình
Ba mẹ gật đầu chần chừ thêm chi
Ngoài kia bao người nên duyên tình
Chuyện tình mình sao anh cứ im thinh
Mong cau trầu se duyên lứa đôi mình
Dựng rạp đánh trống
Nổ pháo cứ linh đình
Em không mong vàng bạc đeo đỏ cổ
Nặng muốn chết chứ có được gì đâu
Chỉ mong anh thương em đến trọn đời
Con đàn cháu đống
Như vậy là đủ ời
Hò là hò ơi
Thương anh em nguyện thương suốt đời này
Hò là hò ơi ới
Có nhau cùng nhau đi suốt một đời
Có bao giờ anh thẫn thờ
Chỉ có bên anh làm em mong chờ
Có bao giờ anh cũng nhung nhớ
Nhớ đến em đây
Chờ ta nên duyên đắp xây
Mong ước đâu xa
Chỉ cần ta yêu cho đủ
Chẳng khó chi đâu
Cho dù mai sau sang giàu
Em sẽ bên anh
Tay cầm tay qua gian khó
Chúc phúc đôi mình
Mãi bên nhau như ngày đầu