Oh La La La

Oh La La La

Xem MV bài hát

Lời bài hát Oh La La La

Đóng góp bởi

Giấc mơ mà tôi ngày đêm thường mơ
Là lời ca của bao trẻ thơ
Những khúc ca nồng nàn
Mang bao tiếng yêu dịu dàng miên man
Thế gian đẹp tươi cùng muôn vì sao
Và niềm vui hồn nhiên mộng mơ trời cao
Những giấc mơ này
Cho ta những hy vọng bay xa
Và rồi khi cơn mơ tỉnh giấc
Nhìn lại nhìn quanh đã mất
Trên thế gian giờ đây
Còn đây một đống tro tàn
Nào ta hãy cứu lấy thế giới
Vì một màu xanh
Cùng nhau hát khúc hát
Với những mộng đẹp ngày mai
Mọi người cùng nắm tay chung vui
Nào mình cùng hát câu yêu đời
Vì thế giới tương lai
Vì một hạnh phúc cho nhân loại
Giấc mơ mà tôi ngày đêm thường mơ
Là lời ca của bao trẻ thơ
Những khúc ca nồng nàn
Mang bao tiếng yêu dịu dàng miên man
Thế gian đẹp tươi cùng muôn vì sao
Và niềm vui hồn nhiên mộng vang trời cao
Cho ta những hy vọng bay xa
Những giấc mơ này
Và rồi khi cơn mơ tỉnh giấc
Nhìn lại nhìn quanh đã mất
Trên thế gian giờ đây
Còn đây một đống tro tàn
Nào ta hãy cứu lấy thế giới
Vì một màu xanh
Cùng nhau hát khúc hát
Với những mộng đẹp ngày mai
Mọi người cùng nắm tay chung vui
Nào mình cùng hát câu yêu đời
Vì thế giới tương lai
Vì một hạnh phúc cho nhân loại
Nào ta hãy cứu lấy thế giới
Vì một màu xanh
Cùng nhau hát khúc hát
Với những mộng đẹp ngày mai
Mọi người cùng nắm tay chung vui
Nào mình cùng hát câu yêu đời
Vì thế giới tương lai
Vì một hạnh phúc cho nhân loại