Lời bài hát OK Em Về Đi

Đóng góp bởi

Lời hứa đã phai dấu,
Tháng năm ta yêu người
Cuộc tình lừa dối có được gì?
Liều thuốc đắng cay ấy,
Ngấm sâu trong con tim
Lòng càng quên càng nhung nhớ.
Lời ai, thề xưa,
Còn đó những ân ái
Dấu yêu tôi trao em đâu xá gì?
Mà nay em vội quên,
Đành chôn sâu vùi lấp
Giá băng nơi hố sâu
Trong kiếp tình.
Thời gian đã xoá hết,
Dấu chân em bên đời
Lời thề người hứa cho được gì?
Ngoài những tiếng dối trá,
Khuất nơi sau lưng tôi
Rồi về bên vòng tay khác
Vì sao tình yêu,
Người xem như trò chơi
Nhẫn tâm em mua
Vui mỗi lúc buồn.
Về bên tôi mà em còn
Nhớ bóng hình khác
Lẽ nào tôi yêu em lại là
Người muộn màng đến sau?
Thì thôi em về đi,
Đi về vui bên người ta
Thà tôi đi thật xa để
Chúc người được hạnh phúc.
Ngậm đắng nuốt nước mắt
Trôi vào lòng mà câm nín
Tình chết mãi vĩnh viễn
Trong lòng tôi.
Thì thôi em về đi,
Cho dù tôi đang còn yêu
Lòng tôi đang còn mong
Nhưng chẳng cần tình lừa dối
Hạnh phúc đã mãi mãi bay
Tan tành tựa mây khói
Về đi em, nước mắt cho
Người giờ cũng đã hết
Thì thôi, em hãy... hãy về đi.
Lời hứa đã phai dấu,
Tháng năm ta yêu người
Cuộc tình lừa dối có được gì?
Liều thuốc đắng cay ấy,
Ngấm sâu trong con tim
Lòng càng quên
Càng nhung nhớ.
Lời ai, thề xưa,
Còn đó những ân ái
Dấu yêu tôi trao em đâu xá gì?
Mà nay em vội quên,
Đành chôn sâu vùi lấp
Giá băng nơi hố sâu
Trong kiếp tình.
Thời gian đã xoá hết,
Dấu chân em bên đời
Lời thề người hứa nay còn đâu?
Ngoài những tiếng dối trá,
Khuất nơi sau lưng tôi
Rồi về bên vòng tay lạ
Vì sao tình yêu,
Người xem như trò chơi
Nhẫn tâm em mua
Vui mỗi lúc buồn.
Về bên tôi mà em còn
Nhớ bóng hình khác
Lẽ nào tôi yêu em lại là
Người muộn màng đến sau?
Thì thôi em về đi,
Đi về vui bên người ta
Thà tôi đi thật xa để
Chúc người được hạnh phúc.
Ngậm đắng nuốt nước mắt
Trôi vào lòng mà câm nín
Tình chết mãi vĩnh viễn
Trong lòng tôi.
Thì thôi em về đi,
Cho dù tôi đang còn yêu
Lòng tôi đang còn mong
Nhưng chẳng cần tình lừa dối
Hạnh phúc đã mãi mãi bay
Tan tành tựa mây khói
Về đi em, nước mắt cho
Người giờ cũng đã hết
Thì thôi, em hãy... hãy về đi.
Thì thôi em về đi, đi về
Vui bên người ta
Thà tôi đi thật xa để chúc
Người được hạnh phúc.
Ngậm đắng nuốt nước
Mắt trôi vào lòng mà câm nín
Tình chết mãi vĩnh
Viễn trong lòng tôi.
Thì thôi em về đi,
Cho dù tôi đang còn yêu
Lòng tôi đang còn mong
Nhưng chẳng cần tình lừa dối
Hạnh phúc đã mãi mãi bay
Tan tành tựa mây khói
Về đi em, nước mắt cho
Người giờ cũng đã hết
Thì thôi, ok ! em về đi.