Ở Trọ

Ở Trọ

Lời bài hát Ở Trọ

Đóng góp bởi

Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Cành tre ... Í ... A
Dòng sông ... Í ... A
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
Í ... A ... Í ... À ... Í ... À ... A
Xưa kia ở đậu miền xa
Cơn gió ở trọ bao la đất trời
Miền xa ... Í ... A
Trời đất ... Í ... A.
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
Í ... A ... Í ... À ... Í ... À ... A
Mây kia ở đậu từng không
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Từng không ... Í ... A
Người xinh ... Í ... A
Tim em người trọ là tôi
Mai kia về chốn xa xôi cũng gần
Í ... A ... Í ... À ... Í ... À ... A
Môi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thuý Kiều
Người xinh ... Í ... A
Kiều xinh ... Í ... A
Xin cho về trọ gần nhau
Mai kia dù có ra sao cũng đành
Í ... A ... Í ... À ... Í ... À ... A
Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ngàn năm ... Í ... A
Buồn như ... Í ... A.
Ơ hay là một vòng xinh
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
Í ... A ... Í ... À ... Í ... À ... A
Í ... A ... Í ... À ... Í ... À ... A
Í ... A ... Í ... À ... Í ... À ... A
Í ... A ... Í ... À ... Í ... À ... A
Í ... A ... Í ... À ... Í ... À ... A