Ô Mê Ly

Ô Mê Ly

Lời bài hát Ô Mê Ly

Đóng góp bởi

Ô mê ly mê ly
Ô mê ly mê ly đời ta
Ô mê ly đời sống với cây đàn
Tình tính tang dạo phím rồi ca vang
Chiều êm êm về phía xa mây vàng
Dục lòng ta tựa khúc ca với đàn
Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi
Rồi cùng ta mưa đáp Cho tươi đời
Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi
Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui
Gió sớm đã về
Cùng tiếng hát tiếng cười
Thấp thoáng bóng người
Ngoài đám lúa cất lời
Thấy tiếng hát cười
Là gió sớm đến mời người ơi đàn đi
Ô mê ly mê ly
Ô mê ly mê ly đời ta
Đứng giữa cánh đồng
Nhìn ánh nắng phớt hồng
Có tiếng hát chòng
Từ đám lúa lướt về
Thoáng thấy tiếng nàng
Và thoáng có tiếng cười
đàn ta hoà vang
Ô mê ly tơ duyên
Ô mê ly khúc ca triền miên
Ô mê ly đời sống bao duyên tình
Trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh
Nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ
Đàn hoà vang tựa sóng xô đến bờ
Đường về thôn em bé vui câu ca
Giục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà
Đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi
Nhạc còn vang nhịp nhàng đến ngàn nơi
Ô mê ly mê ly
Ô mê ly mê ly đời ta
Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi
Rồi cùng ta mưa đáp cho tươi đời
Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi
Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui
Gió sớm đã về
Cùng tiếng hát tiếng cười
Thấp thoáng bóng người
Ngoài đám lúa cất lời
Thấy tiếng hát cười
Là gió sớm đến mời người ơi đàn đi
Ô mê ly mê ly
Ô mê ly mê ly đời ta
Đứng giữa cánh đồng
Nhìn ánh nắng phớt hồng
Có tiếng hát chòng
Từ đám lúa lướt về
Thoáng thấy tiếng nàng
Và thoáng có tiếng cười
đàn ta hoà vang
Ô mê ly tơ duyên
Ô mê ly khúc ca triền miên
Ô mê ly đời sống bao duyên tình
Trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh
Nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ
Đàn hoà vang tựa sóng xô đến bờ
Đường về thôn em bé vui câu ca
Giục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà
Đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi
Nhạc còn vang nhịp nhàng đến ngàn nơi
Ô mê ly mê ly
Ô mê ly mê ly đời ta
Ô mê ly mê ly
Ô mê ly mê ly