Nước Mắt Có Vị Gì

Nước Mắt Có Vị Gì

Lời bài hát Nước Mắt Có Vị Gì

Đóng góp bởi

Em quay mặt đi không từ ly...
Vỡ nát trái tim anh người ơi
Giờ còn lại gì khi
Nước mắt đã khô rơi
Nỗi đau tình yêu ai có hay
Bao nhiêu niềm tin trao về em
Tất cả ước mơ trao về em
Giờ nhận được gì
Những nỗi đắng cay
Mong sao ngày ấy chăng quen người
Người muốn ra đi anh
Không hiểu tại sao
Giọt nước mắt rơi
Đâu ai biết vị gì
Những ngày đầu quen
Em nói chỉ yêu mình anh
Con tim ngu ngơ vội
Tin những lời em nói
Người muôn ra đi anh
Không cần giữ chi
Người muốn rời xa
Quên đi hết mặn nồng
Ôm lấy đắng cay nhưng
Rồi cũng sẽ qua
Từng giọt nước mắt
Chảy vào đáy Tim...
Em quay mặt đi không từ ly...
Vỡ nát trái tim anh người ơi
Giờ còn lại gì khi
Nước mắt đã khô rơi
Nỗi đau tình yêu ai có hay
Bao nhiêu niềm tin trao về em
Tất cả ước mơ trao về em
Giờ nhận được gì
Những nỗi đắng cay
Mong sao ngày ấy chăng quen người
Người muốn ra đi anh
Không hiểu tại sao
Giọt nước mắt rơi
Đâu ai biết vị gì
Những ngày đầu quen
Em nói chỉ yêu mình anh
Con tim ngu ngơ vội
Tin những lời em nói
Người muôn ra đi anh
Không cần giữ chi
Người muốn rời xa
Quên đi hết mặn nồng
Ôm lấy đắng cay nhưng
Rồi cũng sẽ qua
Từng giọt nước mắt
Chảy vào đáy Tim...
Người muốn ra đi anh
Không hiểu tại sao
Giọt nước mắt rơi
Đâu ai biết vị gì
Những ngày đầu quen
Em nói chỉ yêu mình anh
Con tim ngu ngơ vội
Tin những lời em nói
Người muôn ra đi anh
Không cần giữ chi
Người muốn rời xa
Quên đi hết mặn nồng
Ôm lấy đắng cay nhưng
Rồi cũng sẽ qua
Từng giọt nước mắt
Chảy vào đáy Tim...
Ôm lấy đắng cay nhưng
Rồi cũng sẽ qua
Từng giọt nước mắt
Chảy vào đáy Tim...