Nước Mắt Chia Đôi

Nước Mắt Chia Đôi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Nước Mắt Chia Đôi

Đóng góp bởi

Ngồi buồn anh khóc trong màn đêm
Anh đau lắm em ơi
Chắc bây giờ em
Cũng đang như anh mà thôi
Chuyện mới hôm qua đâu rồi
Để giờ phút chốc rẽ đôi
Để hôm nay chia đôi vội
Một cuộc tình đắng môi
Chuyện đời thật khó nói
Có phải không người ơi
Dù là yêu nhau đến mấy
Nhưng sự thật cũng như vậy rồi
Hãy để nỗi đau cuốn trôi
Như gió mây ngang qua thế thôi
Kết thúc là điều không muốn
Nước mắt rơi cũng chấp nhận chia phôi
Có lẽ trời cao thử thách
Bắt hai ta phải xa nhau
Cho ta được yêu nhau
Để nhận ra ta cùng một dòng máu
Hỏi ai có thể hiểu thấu
Chắc không ai cảm nhận được đâu
Yêu nhau đau khổ như vậy
Yêu nhau cuối cùng cũng chia tay
Người ta nói yêu được nhau
Thì phải có duyên có phận
Nhưng hai ta cũng có phận mà
Chẳng biết sao đời mình thật vô duyên
Chắc kiếp trước sinh ra
Ta yêu nhau nhưng
Vẫn còn vướng nợ đời
Để kiếp mình phải trả
Nhưng đó là tình anh em
Chuyện đời thật khó nói
Có phải không người ơi
Dù là yêu nhau đến mấy
Nhưng sự thật cũng như vậy rồi
Hãy để nỗi đau cuốn trôi
Như gió mây ngang qua thế thôi
Kết thúc là điều không muốn
Nước mắt rơi cũng chấp nhận chia phôi
Có lẽ trời cao thử thách
Bắt hai ta phải xa nhau
Cho ta được yêu nhau
Để nhận ra ta cùng một dòng máu
Hỏi ai có thể hiểu thấu
Chắc không ai cảm nhận được đâu
Yêu nhau đau khổ như vậy
Yêu nhau cuối cùng cũng chia tay
Người ta nói yêu được nhau
Thì phải có duyên có phận
Nhưng hai ta cũng có phận mà
Chẳng biết sao đời mình thật vô duyên
Chắc kiếp trước sinh ra
Ta yêu nhau nhưng
Vẫn còn vướng nợ đời
Để kiếp mình phải trả
Nhưng đó là tình anh em
Có lẽ trời cao thử thách
Bắt hai ta phải xa nhau
Cho ta được yêu nhau
Để nhận ra ta cùng một dòng máu
Hỏi ai có thể hiểu thấu
Chắc không ai cảm nhận được đâu
Yêu nhau đau khổ như vậy
Yêu nhau cuối cùng cũng chia tay
Người ta nói yêu được nhau
Thì phải có duyên có phận
Nhưng hai ta cũng có phận mà
Chẳng biết sao đời mình thật vô duyên
Chắc kiếp trước sinh ra
Ta yêu nhau nhưng
Vẫn còn vướng nợ đời
Để kiếp mình phải trả
Nhưng đó là tình anh em
Chắc kiếp trước sinh ra
Ta yêu nhau nhưng
Vẫn còn vướng nợ đời
Để kiếp mình phải trả
Nhưng đó là tình anh em