Nửa Đêm Nguyện Cầu

Nửa Đêm Nguyện Cầu

Lời bài hát Nửa Đêm Nguyện Cầu

Đóng góp bởi

Một ngày lập đông gió lạnh vào lòng
Buâng khuâng chợt đến
Mắt môi chờ mong
Mong người biền biệt phương xa
Thương anh tháng năm dãi dầu
Nỗi buồn cô phụ bao la
Miền xa xin em thấu hiểu được lòng
Xuân xanh một thuở có em chờ mong
Bây giờ mình còn xa nhau
Nhưng tin có anh trong đời
Đêm đông về cũng không lạnh lùng
Nửa đêm giáo đường
Chuông vọng xa xôi
Phố vui như thuở ban đầu
Gặp nhau giữa đêm kinh cầu
Cầu xin suốt đời
Mình mãi thương nhau
Ân tình đó không phai màu
Áo cưới về đẹp lòng cô dâu
Giờ anh non cao áo trận bạc màu
Mong anh tròn lính chúng ta tròn đôi
Bây giờ mình còn xa nhau
Mai sau có nhau trong đời
Đêm đông về cũng không lạnh lùng
Một ngày lập đông gió lạnh vào lòng
Buâng khuâng chợt đến
Mắt môi chờ mong
Mong người biền biệt phương xa
Thương anh tháng năm dãi dầu
Nỗi buồn cô phụ bao la
Miền xa xin em thấu hiểu được lòng
Xuân xanh một thuở có em chờ mong
Bây giờ mình còn xa nhau
Nhưng tin có anh trong đời
Đêm đông về cũng không lạnh lùng
Nửa đêm giáo đường
Chuông vọng xa xôi
Phố vui như thuở ban đầu
Gặp nhau giữa đêm kinh cầu
Cầu xin suốt đời
Mình mãi thương nhau
Ân tình đó không phai màu
Áo cưới về đẹp lòng cô dâu
Giờ anh non cao áo trận bạc màu
Mong anh tròn lính chúng ta tròn đôi
Bây giờ mình còn xa nhau
Mai sau có nhau trong đời
Đêm đông về
Cũng không lạnh lùng