Nụ Hồng Mong Manh (Nguyễn Đình Vũ Remix)

Nụ Hồng Mong Manh (Nguyễn Đình Vũ Remix)

Lời bài hát Nụ Hồng Mong Manh (Nguyễn Đình Vũ Remix)

Đóng góp bởi

Anh đem trao cho em nụ hồng
Nụ hồng mong manh
Như sương mai trong gió
Em nâng niu đem hoa về giữ
Trong hồn mong sao hoa
Không phai sắc hương
Nhưng bông hoa
Kia mau phai tàn
Rụng tả tơi
Trên đôi tay em băng giá
Anh nghe như trong tim rạn vỡ
Nỗi đau làm nhạt nhoà
Một trời sương khói
Em như chim bay
Quên đường về
Âm thầm mình anh nơi đây
Với những bâng khuâng
Cánh chim ơi
Còn mịt mù tận trời nao
Vui chi nơi xa xôi ấy
Em quên anh
Như quên cánh hoa
Nhưng sao nay
Em quay trở về
Ta còn gì đâu
Hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa
Dù này chỉ là mộng thôi
Anh nay như trăng đã úa
Thôi em ơi duyên ta đành lỡ
Anh đem trao cho em nụ hồng
Nụ hồng mong manh
Như sương mai trong gió
Em nâng niu đem hoa về giữ
Trong hồn mong sao hoa
Không phai sắc hương
Nhưng bông hoa
Kia mau phai tàn
Rụng tả tơi
Trên đôi tay em băng giá
Anh nghe như trong tim rạn vỡ
Nỗi đau làm nhạt nhoà
Một trời sương khói
Em như chim bay
Quên đường về
Âm thầm mình anh nơi đây
Với những bâng khuâng
Cánh chim ơi
Còn mịt mù tận trời nao
Vui chi nơi xa xôi ấy
Em quên anh
Như quên cánh hoa
Nhưng sao nay
Em quay trở về
Ta còn gì đâu
Hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa
Dù này chỉ là mộng thôi
Anh nay như trăng đã úa
Thôi em ơi duyên ta đành lỡ
Em như chim bay
Quên đường về
Âm thầm mình anh nơi đây
Với những bâng khuâng
Cánh chim ơi
Còn mịt mù tận trời nao
Vui chi nơi xa xôi ấy
Em quên anh
Như quên cánh hoa
Nhưng sao nay
Em quay trở về
Ta còn gì đâu
Hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa
Dù này chỉ là mộng thôi
Anh nay như trăng đã úa
Thôi em ơi duyên ta đành lỡ