Nụ Hồng Mong Manh

Nụ Hồng Mong Manh

Lời bài hát Nụ Hồng Mong Manh

Đóng góp bởi

Anh đem trao cho em nụ hồng
Nụ hồng mong manh
Như sương mai trong gió
Em nâng niu đem hoa về giữ
Trong hồn mong cho
Hoa không phai sắc hương
Nhưng bông hoa kia mau phai tàn
Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá
Em nghe như trong tim rạn vỡ
Nỗi đau làm nhạt nhoà
Một trời sương khói
Anh như chim bay quên đường về
Âm thầm mình em nơi đây
Với những bâng khuâng
Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nao
Vui chi nơi xa xôi ấy
Anh quên em như quên cánh hoa
Nhưng sao nay anh quay trở về
Ta còn gì đâu
Hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa
Tình này chỉ là mộng thôi
Em nay như trăng đã úa
Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ
Anh đem trao cho em nụ hồng
Nụ hồng mong manh
Như sương mai trong gió
Em nâng niu đem hoa về giữ
Trong hồn mong cho
Hoa không phai sắc hương
Nhưng bông hoa kia mau phai tàn
Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá
Em nghe như trong tim rạn vỡ
Nỗi đau làm nhạt nhoà
Một trời sương khói
Anh như chim bay quên đường về
Âm thầm mình em nơi đây
Với những bâng khuâng
Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nao
Vui chi nơi xa xôi ấy
Anh quên em như quên cánh hoa
Nhưng sao nay anh quay trở về
Ta còn gì đâu
Hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa
Tình này chỉ là mộng thôi
Em nay như trăng đã úa
Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ
Anh như chim bay quên đường về
Âm thầm mình em nơi đây
Với những bâng khuâng
Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nao
Vui chi nơi xa xôi ấy
Anh quên em như quên cánh hoa
Nhưng sao nay anh quay trở về
Ta còn gì đâu
Hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa
Tình này chỉ là mộng thôi
Em nay như trăng đã úa
Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ