Nụ Hôn Đánh Rơi (Tháng Năm Rực Rỡ OST)

Nụ Hôn Đánh Rơi (Tháng Năm Rực Rỡ OST)

Xem MV bài hát

Lời bài hát Nụ Hôn Đánh Rơi (Tháng Năm Rực Rỡ OST)

Đóng góp bởi

Em đánh rơi
Nụ hôn đầu sau lưng anh
Em đánh rơi
Tình yêu đầu sau lưng anh
Và anh đâu biết
Và em chưa dám
Nên thế là
Vuột mất nhau...một đời
Em lỡ mang
Nỗi buồn khi yêu anh
Em nát tan
Cõi lòng nên mong anh
Nụ hôn chưa dám
Vòng tay chưa ấm
Nên thế là
Lạnh giá em...một đời
Yêu người nhưng em giữ
Cho riêng em thôi
Yêu người em ngu ngốc
Khóc riêng em thôi
Hay vì em chưa biết
Biết yêu ai bao giờ
Biết thương ai bao giờ
Nên đêm hờ hững trôi
Anh hờ hững xa
Đau lòng quá
Và anh đâu biết
Và em chưa dám
Nên thế là
Vuột mất nhau...một đời
Em lỡ mang nổi buồn
Khi yêu anh
Em nát tan
Cõi lòng nên mong anh
Nụ hôn chưa dám
Vòng tay chưa ấm
Nên thế là
Lạnh giá em...một đời
Yêu người nhưng em giữ
Cho riêng em thôi
Yêu người em ngu ngốc
Khóc riêng em thôi
Hay vì em chưa biết
Biết yêu ai bao giờ
Biết thương ai bao giờ
Nên đêm hờ hững trôi
Anh hờ hững xa
Đau lòng quá
Yêu người nhưng em giữ
Cho riêng em thôi
Yêu người em ngu ngốc
Khóc riêng em thôi
Hay vì em chưa biết
Biết yêu ai bao giờ
Biết thương ai bao giờ
Nên đêm hờ hững trôi
Anh hờ hững xa
Đau lòng quá
Em đánh rơi
Nụ hôn đầu sau lưng anh
Em đánh rơi
Tình yêu đầu
Sau lưng anh