Nụ Hôn Cuối Cùng

Nụ Hôn Cuối Cùng

Lời bài hát Nụ Hôn Cuối Cùng

Đóng góp bởi

Khi tình yêu nồng say
Trái tim thổn thức bao ngày
Mong thời gian ngừng trôi
Mình mãi bên nhau
Nhưng tình yêu ai biết
Người bước đi xa mãi nơi nào
Khóc cho cạn lời
Nói chi khi dòng lệ rơi
Dẫu biêt bên nhau là mình đang dối lòng
Vẫn mãi yêu người thiết tha
Hãy nói đi anh một lời yêu cuối cùng
Hãy nói đi hỡi anh
Ước muốn bên nhau cùng về nới cuối trời
Dẫu ước mơ chỉ thế thôi
Hãy giữ cho nhau một nụ hôn cuối cùng
Với trái tim đắm say
Khi tình yêu nồng say
Trái tim thổn thức bao ngày
Mong thời gian ngừng trôi
Mình mãi bên nhau
Nhưng tình yêu ai biết
Người bước đi xa mãi nơi nào
Khóc cho cạn lời
Nói chi khi dòng lệ rơi
Dẫu biêt bên nhau là mình đang dối lòng
Vẫn mãi yêu người thiết tha
Hãy nói đi anh một lời yêu cuối cùng
Hãy nói đi hỡi anh
Ước muốn bên nhau cùng về nới cuối trời
Dẫu ước mơ chỉ thế thôi
Hãy giữ cho nhau một nụ hôn cuối cùng
Với trái tim đắm say
Dẫu biêt bên nhau là mình đang dối lòng
Vẫn mãi yêu người thiết tha
Hãy nói đi anh một lời yêu cuối cùng
Hãy nói đi hỡi anh
Ước muốn bên nhau cùng về nới cuối trời
Dẫu ước mơ chỉ thế thôi
Hãy giữ cho nhau một nụ hôn cuối cùng
Với trái tim đắm say
Dẫu biêt bên nhau là mình đang dối lòng
Vẫn mãi yêu người thiết tha
Hãy nói đi anh một lời yêu cuối cùng
Hãy nói đi hỡi anh