Nụ Cười Ly Biệt

Nụ Cười Ly Biệt

Lời bài hát Nụ Cười Ly Biệt

Đóng góp bởi

Bài hát : Nụ Cười Ly Biệt
Ca sĩ : Lâm Vũ
Giờ chia tay lần cuối gượng cười
Mà nghe tim đớn đau rã rời
Tựa như một giấc mơ trong đời
Sao còn thương vấn nghẹn lời
Trời ơi ai thấu chăng lòng tôi
Đường em đi lụa gấm ngọc ngà
Đường tôi đi phong ba bụi trần
Tìm đâu một lối cho đôi mình
Thôi đành chấp nhận bẽ bàng
Nhìn nàng nuốt lệ mà đi
Nuốt lệ mà đi người ơi
Vì tình yêu không
Mua bằng lời nói
Tình yêu không xây bằng
Trái tim chân thành
Và tình yêu không phải như thơ
Một túp lều tranh
Đôi quả tim mơ
Giờ ta say rượu
Đắng hay rượu tình
Để rồi mai ôm xót xa một mình
Bình minh vừa hé lên chân trời
Giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào
Gượng cười vẫy chào biệt ly
Giờ chia tay lần cuối gượng cười
Mà nghe tim đớn đau rã rời
Tựa như một giấc mơ trong đời
Sao còn thương vấn nghẹn lời
Trời ơi ai thấu chăng lòng tôi
Đường em đi lụa gấm ngọc ngà
Đường tôi đi phong ba bụi trần
Tìm đâu một lối cho đôi mình
Thôi đành chấp nhận bẽ bàng
Nhìn nàng nuốt lệ mà đi
Nuốt lệ mà đi người ơi
Vì tình yêu không
Mua bằng lời nói
Tình yêu không xây bằng
Trái tim chân thành
Và tình yêu không phải như thơ
Một túp lều tranh đôi quả tim mơ
Giờ ta say
Rượu đắng hay rượu tình
Để rồi mai ôm xót xa một mình
Bình minh vừa hé lên chân trời
Giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào
Gượng cười vẫy chào biệt ly
Nuốt lệ mà đi người ơi
Vì tình yêu không
Mua bằng lời nói
Tình yêu không
Xây bằng trái tim chân thành
Và tình yêu không phải như thơ
Một túp lều tranh đôi quả tim mơ
Giờ ta say
Rượu đắng hay rượu tình
Để rồi mai ôm xót xa một mình
Bình minh vừa hé lên chân trời
Giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào
Gượng cười vẫy chào biệt ly
Bình minh vừa hé lên chân trời
Giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào
Gượng cười vẫy chào biệt ly
Bình minh vừa hé lên chân trời
Giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào
Gượng cười vẫy chào biệt ly