Nụ Cười Chua Cay

Nụ Cười Chua Cay

Lời bài hát Nụ Cười Chua Cay

Đóng góp bởi

Thôi im đi....
Im đi ...
Xin đừng cười vui
Thôi im đi ...
Im đi
Vui gì mà cười
Trong hôm nay
Chắc em say
Men rượu hồng
Cớ sao em
Mời tôi lại.....
Làm chi đây.
Em ơi em ơi
Duyên ta
Kiếp này đành thôi
Không bên nhau
Không chung
Đi về một đường
Em mang đi
Những yêu thương
Những đam mê
Những hẹn hò
Và thật nhiều .....
Em ơi.
Cớ....
Cớ sao em cười
Cớ....
Cớ sao em đùa
Nụ cười chua cay
Nụ cười thương đau
Nụ cười dối gian
Khổ đau.....
Vui
Không vui
Sao người cười tươi
Đang vui
Đang vui
Sao người gục đầu
Trong cơn say
Có ai nghe
Xót xa không
Ôi cuộc đời
Nào ai hiểu
Ra sao
Cớ....
Cớ sao... em cười
Cớ....
Cớ sao.. em buồn
Nụ cười chua cay
Nụ cười thương đau
Nụ cười dối gian
Khổ đau.....
Vui
Không vui
Sao người cười tươi
Đang vui
Đang vui
Sao người gục đầu
Trong cơn say
Có ai nghe
Xót xa không
Ôi cuộc đời
Nào ai hiểu
Ra sao