Nối Vòng Tay Lớn

Nối Vòng Tay Lớn

Lời bài hát Nối Vòng Tay Lớn

Đóng góp bởi

Rừng núi dang tay
Nối lại biển xa
Ta đi vòng tay lớn mãi
Để nối sơn hà
Mặt đất bao la
Anh em
Ta về
Gặp nhau mừng như bão cát
Quay cuồng
Trời rộng
Bàn tay
Ta nắm
Nối tròn một vòng Việt Nam.
Cờ nối gió đêm vui mỗi ngày
Dòng máu nối con tim đồng loại
Dựng tình người
Trong ngày mới
Thành phố nối thôn xa vời vợi
Người chết nối linh thiêng vào đời
Và nụ cười
Nở trên môi.
Từ Bắc vô Nam
Nối liền nắm tay
Ta đi từ đồng hoang vu
Vượt hết núi đồi
Vượt thác cheo leo
Tay ta
Vượt đèo
Từ quê nghèo
Lên phố lớn
Nắm tay
Nối liền
Biển xanh
Sông gấm
Nối liền một vòng tử sinh.
Rừng núi dang tay
Nối lại biển xa
Ta đi vòng tay lớn mãi
Để nối sơn hà
Mặt đất bao la
Anh em
Ta về
Gặp nhau mừng như bão cát
Quay cuồng
Trời rộng
Bàn tay
Ta nắm
Nối tròn một vòng Việt Nam.
Cờ nối gió đêm vui mỗi ngày
Dòng máu nối con tim đồng loại
Dựng tình người
Trong ngày mới
Thành phố nối thôn xa vời vợi
Người chết nối linh thiêng vào đời
Và nụ cười
Nở trên môi.
Từ Bắc vô Nam
Nối liền nắm tay
Ta đi từ đồng hoang vu
Vượt hết núi đồi
Vượt thác cheo leo
Tay ta
Vượt đèo
Từ quê nghèo
Lên phố lớn
Nắm tay
Nối liền
Biển xanh
Sông gấm
Nối liền một vòng tử sinh.
Biển xanh
Sông gấm
Nối liền một vòng tử sinh.
Biển xanh
Sông gấm
Nối liền một vòng tử sinh.