Nối Vòng Tay Lớn

Nối Vòng Tay Lớn

Lời bài hát Nối Vòng Tay Lớn

Đóng góp bởi

Rừng núi dang tay
Nối lại biển xa
Ta đi vòng tay lớn mãi
Để nối sơn hà
Mặt đất bao la
Anh em ta về
Gặp nhau
Mừng như bão cát
Quay cuồng
Trời rộng
Bàn tay ta nắm
Nối tròn một vòng Việt Nam
Cờ nối gió đêm vui nối ngày
Dòng máu nối con tim đồng loại
Dựng tình người trong ngày mới
Thành phố nối thôn xa vời vợi
Người chết nối linh thiêng vào đời
Và nụ cười nở trên môi
Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
Ta đi từ đồng hoang vu
Vượt hết núi đồi
Vượt thác cheo leo
Tay ta vượt đèo
Từ quê nghèo lên phố lớn
Nắm tay nối liền
Biển xanh sông gấm
Nối liền một vòng tử sinh
Rừng núi dang tay
Nối lại biển xa
Ta đi vòng tay lớn mãi
Để nối sơn hà
Mặt đất bao la
Anh em ta về
Gặp nhau
Mừng như bão cát
Quay cuồng
Trời rộng
Bàn tay ta nắm
Nối tròn một vòng Việt Nam
Cờ nối gió đêm vui nối ngày
Dòng máu nối con tim đồng loại
Dựng tình người trong ngày mới
Thành phố nối thôn xa vời vợi
Người chết nối linh thiêng vào đời
Và nụ cười nở trên môi
Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
Ta đi từ đồng hoang vu
Vượt hết núi đồi
Vượt thác cheo leo
Tay ta vượt đèo
Từ quê nghèo lên phố lớn
Nắm tay nối liền
Biển xanh sông gấm
Nối liền một vòng tử sinh
Vượt thác cheo leo
Tay ta vượt đèo
Từ quê nghèo lên phố lớn
Nắm tay nối liền
Biển xanh sông gấm
Nối liền một vòng tử sinh
Vượt thác cheo leo
Tay ta vượt đèo
Từ quê nghèo lên phố lớn
Nắm tay nối liền
Biển xanh sông gấm
Nối liền một vòng tử sinh