Nội Tôi

Nội Tôi

Lời bài hát Nội Tôi

Đóng góp bởi

Chiều về thăm quê
Thăm nội
Tóc đã bạc phơ
Lòng chợt bâng khuâng
Nội ơi
Con đã trở về
Ngày nào thơ dại
Nội yêu thương
Bắt con cua đồng
Cho tôi vui
Đêm về Nội gói
Gói bánh lá dừa khi cháu
Thèm ăn
Giờ về thăm quê
Thăm lại
Kỷ niệm
Ngày thơ
Kìa hàng cau xanh
Ngày xưa nội đã
Vun trồng
Bờ rào trước nhà
Giờ liêu xiêu
Khóm hoa cúc vàng
Buồn quạnh hiu
Hàng cau thầm nói
Nội đã xa rồi
Thương quá
Người ơi
Chiều nay thương nhớ
Nhớ sao
Nội tôi một đời
Một đời nuôi cháu
Thương con
Một đời chèo ghe
Đưa đò
Dãi dầu mưa nắng
Tóc trắng, lưng còng thương quá
Nội ơi
Chiều nay con nhớ
Nhớ sao
Nội tôi hiền hòa
Nội ngồi móm mém
Yêu thương
Nội ngồi tay ngoái
Cơi trầu
Nhắc thằng Hai Trí
Đã lâu rồi
Sao không về
Thăm tao
Lòng buồn miên man
Bây giờ
Con về thăm quê
Làng đẹp thật ưu tư
Từ đây
Vắng bóng
Nội rồi
Kìa hàng chuối già
Còn trổ bông
Nhánh sông quê mình
Còn mênh mông
Mà sao nội nỡ
Bỏ con đi rồi
Con đứng
Chờ ai
Chiều về thăm quê
Thăm nội
Tóc đã bạc phơ
Lòng chợt bâng khuâng
Nội ơi
Con đã trở về
Ngày nào thơ dại
Nội yêu thương
Bắt con cua đồng
Cho tôi vui
Đêm về Nội gói
Gói bánh lá dừa khi cháu
Thèm ăn
Giờ về thăm quê
Thăm lại
Kỷ niệm
Ngày thơ
Kìa hàng cau xanh
Ngày xưa nội đã
Vun trồng
Bờ rào trước nhà
Giờ liêu xiêu
Khóm hoa cúc vàng
Buồn quạnh hiu
Hàng cau thầm nói
Nội đã xa rồi
Thương nhớ
Người ơi
Chiều nay thương nhớ
Nhớ sao
Nội tôi một đời
Một đời nuôi cháu
Thương con
Một đời chèo ghe
Đưa đò
Dãi dầu mưa nắng
Tóc trắng, lưng còng thương quá
Nội ơi
Chiều nay con nhớ
Nhớ sao
Nội tôi hiền hòa
Nội ngồi móm mém
Yêu thương
Nội ngồi tay ngoái
Cơi trầu
Nhắc thằng Hai Trí
Đã lâu rồi
Sao không về
Thăm tao
Lòng buồn miên man
Bây giờ
Con về thăm quê
Làng đẹp thật ưu tư
Từ đây
Vắng bóng
Nội rồi
Kìa hàng chuối già
Còn trổ bông
Nhánh sông quê mình
Còn mênh mông
Mà sao nội nỡ
Bỏ con đi rồi
Con đứng
Chờ ai
Kìa hàng chuối già
Còn trổ bông
Nhánh sông quê mình
Còn mênh mông
Mà sao nội nỡ
Bỏ con đi rồi
Con đứng
Chờ ai
Kìa hàng chuối già
Còn trổ bông
Nhánh sông quê mình
Còn mênh mông
Mà sao nội nỡ
Bỏ con đi rồi
Con đứng
Chờ ai
Kìa hàng chuối già
Còn trổ bông
Nhánh sông quê mình
Còn mênh mông
Mà sao nội nỡ