Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (Remix)

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (Remix)

Lời bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (Remix)

Đóng góp bởi

Ta quen nhau đã bao lâu rồi
Hỡi đêm... đêm có hay?
Mà giọt buồn hoài vương
Trên môi mặn đắng
Ta quen nhau đã bao lâu rồi
Hỡi đêm... sao vẫn mãi đêm dài
Để mình ta với
Con tim khô cằn giá băng
Đêm hôm qua bỗng nhiên em
Nhìn thấy anh trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh
Thật lâu bên nhau lặng lẽ
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại
Nhớ anh trong cơn gió đông về
Phải chăng khi biết yêu...
Giấc mơ là nơi bắt đầu...
Này mùa đông ơi
Xin hãy làm tuyết rơi
Để trắng lối em anh về
Này mùa đông ơi
Xin hãy làm tuyết rơi
Để em biết anh cần em
Và thời gian ơi
Xin hãy ngừng chốn đây
Để những dấu yêu đong đầy
Một vòng tay em
Khao khát một giấc mơ
Em đã yêu anh người ơi...
Đêm hôm qua bỗng nhiên em
Nhìn thấy anh trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh
Thật lâu bên nhau lặng lẽ
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại
Nhớ anh trong cơn gió đông về
Phải chăng khi biết yêu...
Giấc mơ là nơi bắt đầu...
Này mùa đông ơi
Xin hãy làm tuyết rơi
Để trắng lối em anh về
Này mùa đông ơi
Xin hãy làm tuyết rơi
Để em biết anh cần em
Và thời gian ơi
Xin hãy ngừng chốn đây
Để những dấu yêu đong đầy
Một vòng tay em
Khao khát một giấc mơ
Em đã yêu anh người ơi...
Này mùa đông ơi
Xin hãy làm tuyết rơi
Để trắng lối em anh về
Này mùa đông ơi
Xin hãy làm tuyết rơi
Để em biết anh cần em
Và thời gian ơi
Xin hãy ngừng chốn đây
Để những dấu yêu đong đầy
Một vòng tay em
Khao khát một giấc mơ
Em đã yêu anh người ơi...