Nỗi Nhớ Treo Nghiêng (Beat)

Nỗi Nhớ Treo Nghiêng (Beat)

Lời bài hát Nỗi Nhớ Treo Nghiêng (Beat)

Đóng góp bởi

Có một nỗi nhớ Treo nghiêng bên dòng sông ký ức Thời gian len vào tóc Qua tháng ngày vời vợi một màu sương Có những giấc mơ Còn vương bên chiều chênh vênh nhớ Cả những dại khờ Một thuở tuổi thơ dắt theo về Nỗi nhớ cứ trong veo Như tiếng chim lảnh lót Như biển có vị ngọt Của ngàn con sóng xô Có nỗi nhớ nhấp nhô Bên giấc mơ thật kỳ lạ Trăm ngàn cả một mớ Người bán nhớ người mua Nỗi nhớ chẳng hơn thua Không giận hờn trách móc Thì thôi em cứ cất Khi cần mở ra xem Có nỗi nhớ dịu êm Bên dòng sông quá khứ Giữa con đường hư thực Treo nỗi nhớ nghiêng nghiêng Có một nỗi nhớ Treo nghiêng bên dòng sông ký ức Thời gian len vào tóc Qua tháng ngày vời vợi một màu sương Có những giấc mơ Còn vương bên chiều chênh vênh nhớ Cả những dại khờ Một thuở tuổi thơ dắt theo về Nỗi nhớ cứ trong veo Như tiếng chim lảnh lót Như biển có vị ngọt Của ngàn con sóng xô Có nỗi nhớ nhấp nhô Bên giấc mơ thật kỳ lạ Trăm ngàn cả một mớ Người bán nhớ người mua Nỗi nhớ chẳng hơn thua Không giận hờn trách móc Thì thôi em cứ cất Khi cần mở ra xem Có nỗi nhớ dịu êm Bên dòng sông quá khứ Giữa con đường hư thực Treo nỗi nhớ nghiêng nghiêng Giữa con đường hư thực Treo nỗi nhớ nghiêng nghiêng Treo nỗi nhớ nghiêng nghiêng