Nỗi Nhớ Phương Xa

Nỗi Nhớ Phương Xa

Xem MV bài hát

Lời bài hát Nỗi Nhớ Phương Xa

Đóng góp bởi

Mùa thu qua
Lá rơi trong âm thầm
Người ở phương nào
Từng ngày qua
Dấu chân như in hằn
Làm nỗi nhớ
Của anh nhiều thêm
Em yêu đâu biết rằng anh
Từng ngày cứ nhớ em nhiều
Giờ phương ấy
Người đâu hay chốn này
Giờ ở phương xa
Cách xa muôn trùng
Nguyện vẫn yêu em
Cho dù muôn kiếp
Dù mãi xa nhau
Nhưng trái tim anh còn
Mang bao nỗi nhớ về em
Giờ ở phương xa
Gió đông đang về
Còn nhớ hôm nao
Khi mùa đông đến
Lạnh giá đêm đông
Khi tuyết rơi âm thầm
Anh cứ mãi chờ mong
Nguyện mãi không phai
Mùa đông trôi
Cuốn đi trong vô vọng
Người mãi nơi nào
Vầng trăng xưa
Khuyết đi một bóng hình
Mà ngày đó
Chúng ta hằng mơ
Đêm đông thức trắng mình anh
Mơ anh vẫn ngỡ em về
Chờ mong mãi
Về một nơi có em
Giờ ở phương xa
Cách xa muôn trùng
Nguyện vẫn yêu em
Cho dù muôn kiếp
Dù mãi xa nhau
Nhưng trái tim anh còn
Mang bao nỗi nhớ về em
Giờ ở phương xa
Gió đông đang về
Còn nhớ hôm nao
Khi mùa đông đến
Lạnh giá đêm đông
Khi tuyết rơi âm thầm
Anh cứ mãi chờ mong
Nguyện mãi không phai
Giờ ở phương xa
Cách xa muôn trùng
Nguyện vẫn yêu em
Cho dù muôn kiếp
Dù mãi xa nhau
Nhưng trái tim anh còn
Ôm bao nỗi nhớ đến em
Giờ ở phương xa
Gió đông đang về
Còn nhớ hôm nao
Khi mùa đông đến
Lạnh giá đêm đông
Khi tuyết rơi lạnh căm
Sao tim vẫn mãi chờ mong
Chốn xa xăm