Nổi Lửa Lên Em

Nổi Lửa Lên Em

Lời bài hát Nổi Lửa Lên Em

Đóng góp bởi

Trăng đã dậy rồi
Khơi bếp hồng lên nhé.
Lá nếp sau rừng
Thêm ấm tình anh nuôi.
Nổi lửa lên em đánh Mỹ đêm ngày.
Vũ trụ theo ta vào trong chiến trận
Có chị Hằng soi sáng canh thâu.
Ơi………Miền Nam ơi
Có đêm nào ngủ được.
Lửa chiến tranh
Còn bỏng đất quê mình.
Yêu đất nước trải đường
Vô trong nớ.
đây tuyến hậu cần
Ta bủa lưới khắp nơi nơi.
Ơi……..vũ khí ta mang
Đâu có là tên lửa
Chỉ bếp than hồng này
ủ chín hơi cơm.
Bát nước chè xanh nhẹ gối
Bước dồn thêm sức mạnh
Trên đường đi đánh Mỹ.
Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em.
Ánh trăng sáng ngời
Đưa ta vào trận đánh.
Núi rừng xanh dồn dập
Bước quân hành.
Lửa bếp than hồng mang tình em
Rực cháy cháy thêm nhanh.
Đất nước tưng bừng
Nghe tiếng rừng thao thức.
Khơi ánh lửa hồng
Bên suối đàn t’rưng reo.
Nổi lửa lên em
Miếng nước ngọt ngào.
Muối đượm quê hương
Tình thương chiến trận.
Phút ngọt bùi nhớ nắm cơm ngon.
Ơi…….. Miền Nam ơi
Những đêm chẳng đuốc đèn.
Lửa trong tim rừng
Rực sáng trên đường.
Đôi quang gánh
Nặng tình yêu đất nước.
Hơi bếp Hoàng Cầm
Ta sưởi ấm khắp nơi nơi.
Ơi……………… mỗi bát canh chua
Đỡ cung đường vất vả.
Một cánh rau rừng
Còn ủ kín yêu thư
Nhớ năm gạo rang
Đường ra chiến trận.
Ôi tất cả tâm tình đi nhớ mãi.
Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em.
Đất nước tưng bừng
Đưa ta vào trận đánh.
Núi rừng xanh dồn dập
Bước quân hành.
Lửa cháy lên rồi mang tình em
Rực sáng sáng quê hương.
Trăng đã dậy rồi
Khơi bếp hồng lên nhé.
Lá nếp sau rừng
Thêm ấm tình anh nuôi.
Nổi lửa lên em đánh Mỹ đêm ngày.
Vũ trụ theo ta vào trong chiến trận
Có chị Hằng soi sáng canh thâu.
Ơi………Miền Nam ơi
Có đêm nào ngủ được.
Lửa chiến tranh
Còn bỏng đất quê mình.
Yêu đất nước trải đường
Vô trong nớ.
đây tuyến hậu cần
Ta bủa lưới khắp nơi nơi.
Ơi……..vũ khí ta mang
Đâu có là tên lửa
Chỉ bếp than hồng này
ủ chín hơi cơm.
Bát nước chè xanh nhẹ gối
Bước dồn thêm sức mạnh
Trên đường đi đánh Mỹ.
Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em.
Ánh trăng sáng ngời
Đưa ta vào trận đánh.
Núi rừng xanh dồn dập
Bước quân hành.
Lửa cháy lên rồi mang tình em
Rực sáng sáng quê hương.
Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em.
Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em.
Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em.
Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em.