Nỗi Lòng Người Tha Hương Remix

Nỗi Lòng Người Tha Hương Remix

Lời bài hát Nỗi Lòng Người Tha Hương Remix

Đóng góp bởi

Tôi ước ao một mai
Trở về thăm cố hương
Tìm lại bóng dáng xưa
Bấy lâu nay không gặp
Bạn bè thân của tôi
Chắc gặp nhau rất vui
Kỷ niệm ngày xưa đó
Tôi không bao giờ quên
Tôi ước ao một mai
Trở về thăm bến xưa
Dòng sông vẫn mát trong
Vẫn mong tôi quay về
Mẹ cha yêu của tôi
Chắc giờ đang rất mong
Tôi là người hạnh phúc
Nếu như được trở về
Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn
Nhìn về xa xưa
Với những tháng năm tuổi thơ
Ôi quê hương của tôi mái chèo
Chiều về đò đưa tôi
Qua dòng sông mát trong
Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn
Chợt dòng lệ tuôn
Khi nhớ đến cha mẹ tôi
Bao nhiêu năm dạt trôi xứ người
Cuộc đời tha hương
Tôi luôn ước ao hạnh phúc
Tôi ước ao một mai
Trở về thăm cố hương
Tìm lại bóng dáng xưa
Bấy lâu nay không gặp
Bạn bè thân của tôi
Chắc gặp nhau rất vui
Kỷ niệm ngày xưa đó
Tôi không bao giờ quên
Tôi ước ao một mai
Trở về thăm bến xưa
Dòng sông vẫn mát trong
Vẫn mong tôi quay về
Mẹ cha yêu của tôi
Chắc giờ đang rất mong
Tôi là người hạnh phúc
Nếu như được trở về
Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn
Nhìn về xa xưa
Với những tháng năm tuổi thơ
Ôi quê hương của tôi mái chèo
Chiều về đò đưa tôi
Qua dòng sông mát trong
Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn
Chợt dòng lệ tuôn
Khi nhớ đến cha mẹ tôi
Bao nhiêu năm dạt trôi xứ người
Cuộc đời tha hương
Tôi luôn ước ao hạnh phúc
Tôi ước ao một mai
Trở về thăm cố hương
Tìm lại bóng dáng xưa
Bấy lâu nay không gặp
Bạn bè thân của tôi
Chắc gặp nhau rất vui
Kỷ niệm ngày xưa đó
Tôi không bao giờ quên
Tôi ước ao một mai
Trở về thăm bến xưa
Dòng sông vẫn mát trong
Vẫn mong tôi quay về
Mẹ cha yêu của tôi
Chắc giờ đang rất mong
Tôi là người hạnh phúc
Nếu như được trở về