Nỗi Lòng

Nỗi Lòng

Lời bài hát Nỗi Lòng

Đóng góp bởi

Xót xa lòng khi người bỏ ra đi...
Đớn đau lòng khi người đã phụ tôi
Đêm nằm nghe tiếng ễnh ương
Kêu bên rào
Tiếng dưới mẹ yêu
Nghe đau xót lòng tôi......
Tiếng con khờ đêm gọi :
" Mẹ đâu ba "
Nước mắt tuôn tràn bao
Giọt lệ đắng môi
Ngày em đi
Em tham phú mà phũ bần
Bỏ lại con thơ anh
Gà trống một mình
..... " Con Khờ " .....
Tội tình chi em !!!
Bỏ anh cũng đành !
Còn con em cũng đành bỏ sao !
Tiếng con kêu gào :
" Mẹ ơi đừng bỏ con đi "
Anh thương em
Chung thủy bên em
Lo lắng cho em, con thơ
Bữa cơm sum vầy
Bên mái nhà tranh đơn xơ
Hạnh phúc êm ái
Em tham phú mà phũ bần...
Còn anh đây
Gà trống nuôi con...
Xót xa lòng khi người bỏ ra đi...
Đớn đau lòng khi người đã phụ tôi
Đêm nằm nghe tiếng ễnh ương
Kêu bên rào
Tiếng dưới mẹ yêu
Nghe đau xót lòng tôi......
Tiếng con khờ đêm gọi :
" Mẹ đâu ba "
Nước mắt tuôn tràn bao
Giọt lệ đắng môi
Ngày em đi
Em tham phú mà phũ bần
Bỏ lại con thơ anh
Gà trống một mình
..... " Con Khờ " .....
Tội tình chi em !!!
Bỏ anh cũng đành !
Còn con em cũng đành bỏ sao !
Tiếng con kêu gào :
" Mẹ ơi đừng bỏ con đi "
Anh thương em
Chung thủy bên em
Lo lắng cho em, con thơ
Bữa cơm sum vầy
Bên mái nhà tranh đơn xơ
Hạnh phúc êm ái
Em tham phú mà phũ bần...
Còn anh đây
Gà trống nuôi con...