Nỗi Lòng Con Yêu

Nỗi Lòng Con Yêu

Lời bài hát Nỗi Lòng Con Yêu

Đóng góp bởi

Chào đời tiếng khóc ơ hơ ban đầu
Mẹ hiền cho trẻ hai bầu sửa thơm
Những khi lá khóc giận hờn
Trở trời ốm yếu me thường ấp yêu
Dãi dầu một nắng hai sương
Héo gầy thân mẹ vẫn thương con thành
Sợ con nhẹ dạ muôn lòng
Mẹ hiền nhỏ nhẹ ngọn buồn dại khôn
Cao xanh chứng minh cho lòng
Con luôn nhớ mãi nỗi lòng sông thơm
Ơn cao biễn rộng sông dài
Lòng son khôn trẻ đêm ngày khắc ghi
Ai ơi hãy nhớ cho mình
Trung trinh hiếu nghĩa ân tình cưu mang
Công cha nghĩa mẹ cao vời
Làm con chữ hiếu trọn đời chớ quên
Dãi dầu một nắng hai sương
Héo gầy thân mẹ vẫn thương con thành
Sợ con nhẹ dạ muôn lòng
Mẹ hiền nhỏ nhẹ ngọn buồn dại khôn
Cao xanh chứng minh cho lòng
Con luôn nhớ mãi nỗi lòng sông thơm
Ơn cao biễn rộng sông dài
Lòng son khôn trẻ đêm ngày khắc ghi
Ai ơi hãy nhớ cho mình
Trung trinh hiếu nghĩa ân tình cưu mang
Công cha nghĩa mẹ cao vời
Làm con chữ hiếu trọn đời chớ quên