Nỗi Đau Ngọt Ngào

Nỗi Đau Ngọt Ngào

Lời bài hát Nỗi Đau Ngọt Ngào

Đóng góp bởi

Giờ em đã mất
Những phút vô tư thuở nào
Từ khi anh đến
Mang những yêu thương nồng trao
Để khi em biết
Đã cách xa anh thật rồi
Thì bao thương nhớ
Nay đã không bao giờ vơi
Ôi biết bao lời đắng
Cay trên miệng đời
Đã xua tan giấc mộng lứa đôi
Em vẫn mơ hình bóng
Anh yêu suốt đời
Dẫu không bao giờ đến bên người
Từ khi em biết
Anh đã yêu em thật nhiều
Là khi em biết
Bao đắng cay trong tình yêu
Làm sao vơi bớt
Những tiếng yêu thương ngọt ngào
Cùng bao hơi ấm
Giây phút đôi ta gần nhau
Em trói tim mình giữa
Nỗi đau ngọt ngào
Đã theo em mãi tận chốn nao
Cho dẫu ta đã cách
Xa nhau suốt đời
Những dấu yêu còn mãi không rời
Giờ em đã mất
Những phút vô tư thuở nào
Từ khi anh đến
Mang những yêu thương nồng trao
Để khi em biết
Đã cách xa anh thật rồi
Thì bao thương nhớ
Nay đã không bao giờ vơi
Ôi biết bao lời đắng
Cay trên miệng đời
Đã xua tan giấc mộng lứa đôi
Em vẫn mơ hình bóng
Anh yêu suốt đời
Dẫu không bao giờ đến bên người
Em trói tim mình giữa
Nỗi đau ngọt ngào
Đã theo em mãi tận chốn nao
Cho dẫu ta đã cách
Xa nhau suốt đời
Những dấu yêu còn mãi không rời
Em trói tim mình giữa
Nỗi đau ngọt ngào
Đã theo em mãi tận chốn nao
Cho dẫu ta đã cách
Xa nhau suốt đời
Những dấu yêu còn mãi không rời
Em trói tim mình giữa
Nỗi đau ngọt ngào
Đã theo em mãi tận chốn nao
Cho dẫu ta đã cách
Xa nhau suốt đời
Những dấu yêu còn mãi không rời
Em vẫn mơ hình bóng
Anh yêu suốt đời
Dẫu không bao giờ đến bên người