Nỗi Buồn Chim Sáo

Nỗi Buồn Chim Sáo

Xem MV bài hát

Lời bài hát Nỗi Buồn Chim Sáo

Đóng góp bởi

Chiều nào con sáo
Thương ai bay qua
Bên sông đi tìm
Để rồi con sáo
Bơ vơ, bơ vơ
Tiếc thương nỗi niềm
Sáo kia xa bầy
Còn mong tìm
Gặp lại nhau
Cớ sao qua cầu
Rồi không về
Lại người ơi
Ngoài đồng cây lúa chết khô
Con sáo bay lẻ bạn bên trời
Kêu tiếng kêu ơi hỡi
ơi hỡi ơi bạn lòng ơi
Bạn lòng xa cách mấy sông
Mà cớ sao
Vẫn không quay lại
Để trái tim khô này buồn thêm
Khát tiếng mưa ngày đêm
Giờ thì cây lúa đã xanh
Con sáo xưa trở lại sân đình
Con sáo bay một mình
Kêu hỡi ơi bạn tình ơi
Còn gì đâu để nhớ thương
Vì tiếng kêu
Tiếng kêu không trọn
Để những khi âm thâm lãng quên
Những nỗi đau buồn tênh
Chiều nào con sáo
Thương ai bay qua
Bên sông đi tìm
Để rồi con sáo
Bơ vơ, bơ vơ
Tiếc thương nỗi niềm
Sáo kia xa bầy
Còn mong tìm
Gặp lại nhau
Cớ sao qua cầu
Rồi không về
Lại người ơi
Buồn lòng tôi hát
Câu dân ca xưa
Thương ai qua cầu
Buồn lòng tôi hát
Câu dân ca xưa
Để vơi nỗi sầu
Mấy ai qua cầu
Mà quay về
Được người ơi
Mấy ai qua cầu
Còn mong về
Được người ơi
Giờ thì cây lúa đã xanh
Con sáo xưa trở lại sân đình
Con sáo bay một mình
Kêu hỡi ơi bạn tình ơi
Còn gì đâu để nhớ thương
Vì tiếng kêu
Tiếng kêu không trọn
Để những khi âm thâm lãng quên
Những nỗi đau buồn tênh
Chiều nào con sáo
Thương ai bay qua
Bên sông đi tìm
Để rồi con sáo
Bơ vơ, bơ vơ
Tiếc thương nỗi niềm
Sáo kia xa bầy
Còn mong tìm
Gặp lại nhau
Cớ sao qua cầu
Rồi không về
Lại người ơi
Buồn lòng tôi hát
Câu dân ca xưa
Thương ai qua cầu
Buồn lòng tôi hát
Câu dân ca xưa
Để vơi nỗi sầu
Mấy ai qua cầu
Mà quay về
Được người ơi
Mấy ai qua cầu
Còn mong về
Được người ơi
Mai ta đi xa
Câu hát này
Xin gửi lại cho em
Mai ta đi xa
Câu hát này
Xin gửi lại cho em
Chiều nào con sáo
Thương ai bay qua
Bên sông đi tìm
Để rồi con sáo
Bơ vơ, bơ vơ
Tiếc thương nỗi niềm
Sáo kia xa bầy
Còn mong tìm
Gặp lại nhau
Cớ sao qua cầu
Rồi không về
Lại người ơi
Mấy ai qua cầu
Mà quay về
Được người ơi
Mấy ai qua cầu
Còn mong về
Người ơi