Nơi Ấy Quê Mình

Nơi Ấy Quê Mình

Lời bài hát Nơi Ấy Quê Mình

Đóng góp bởi

Quê tôi nắng đỏ đồng mưa thâm cả bùn non
Quê tôi gừng cay muối mặn
Nếu bao đời câu buồn vui
Ngọt đắng, Gốc đa sân đình đò chiều mẹ đợi
Chè xanh mời gọi sớm cả làng qua
Một miền quê còn nắng gió
Vẫn ngược đi lên từ trong bão tố
Sóng yên biển lặng, trái ngọt cây lành
Nụ cười ấm êm, nhịp đời cất cao
Non Hồng thêm xanh rờn
Bên dòng la êm đềm
Ân tình vui câu dặm đêm hội quê mình
Lại vang trời xa.
Nghe câu hát giận thương
Trong đêm hội mùa xuân
Câu ca tình sâu nghĩa nặng
Mát thêm dòng sông tuổi thơ
Ngày mới, nghe câu ca trù từ làng Cổ Đạm
Hoà trong câu Kiều tím cả trời quê
Về đèo Ngang rộn ràng nghe
Thơ Huyện Thanh Quan tình dân nghĩa nước
Sới vui chia buồn đau cảnh nhân tình
Vì đời ai oán để thành tiếng than
Cho ngày nay quê mình,
Vui từ nơi bên làng
Con đường xưa đã mở chân trời hi vọng
Niềm tin bền lâu.
Quê tôi nắng đỏ đồng mưa thâm cả bùn non
Quê tôi gừng cay muối mặn
Nếu bao đời câu buồn vui
Ngọt đắng, Gốc đa sân đình đò chiều mẹ đợi
Chè xanh mời gọi sớm cả làng qua
Một miền quê còn nắng gió
Vẫn ngược đi lên từ trong bão tố
Sóng yên biển lặng, trái ngọt cây lành
Nụ cười ấm êm, nhịp đời cất cao
Non Hồng thêm xanh rờn
Bên dòng la êm đềm
Ân tình vui câu dặm đêm hội quê mình
Lại vang trời xa.
Cho ngày nay quê mình,
Vui từ nơi bên làng
Con đường xưa đã mở chân trời hi vọng
Niềm tin bền lâu.