Nơi Anh Không Thuộc Về Em

Nơi Anh Không Thuộc Về Em

Lời bài hát Nơi Anh Không Thuộc Về Em

Đóng góp bởi

Lại một ngày dài
Khắp nơi đông giá xa xôi
Lặng nhìn bầu trời
Không xanh như lúc có anh
Dẫu nắng lăn trên viền môi
Mà tim em như héo khô
Ấm áp trong em chỉ là anh
Ngày về thật buồn
Sân bay không thấy anh chờ
Tình chỉ bền chặt
Khi yêu không có cách xa
Có lẽ em sẽ phải quên
Dẫu trái tim đau nhiều thêm
Dường như nơi anh không thuộc về em
Ngày anh gặp em
Nụ cười sáng long lanh
Em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên
Vẫn góc phố ấy nhưng đến hôm nay
Ta nhìn nhau chắc chẳng biết nói gì
Người đâu thể biết
Trong những giấc mơ đêm
Em vẫn mơ em có anh
Ta tay trong tay bên nhau mà
Tỉnh dậy chỉ là nước mắt rơi
Lại một ngày dài
Khắp nơi đông giá xa xôi
Lặng nhìn bầu trời
Không xanh như lúc có anh
Dẫu nắng lăn trên viền môi
Mà tim em như héo khô
Ấm áp trong em chỉ là anh
Ngày về thật buồn
Sân bay không thấy anh chờ
Tình chỉ bền chặt
Khi yêu không có cách xa
Có lẽ em sẽ phải quên
Dẫu trái tim đau nhiều thêm
Dường như nơi anh không thuộc về em
Ngày anh gặp em
Nụ cười sáng long lanh
Em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên
Vẫn góc phố ấy nhưng đến hôm nay
Ta nhìn nhau chắc chẳng biết nói gì
Người đâu thể biết
Trong những giấc mơ đêm
Em vẫn mơ em có anh
Ta tay trong tay bên nhau mà
Tỉnh dậy chỉ là nước mắt rơi
Ngày anh gặp em
Nụ cười sáng long lanh
Em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên
Vẫn góc phố ấy nhưng đến hôm nay
Ta nhìn nhau chắc chẳng biết nói gì
Người đâu thể biết
Trong những giấc mơ đêm
Em vẫn mơ em có anh
Ta tay trong tay bên nhau mà
Tỉnh dậy chỉ là nước mắt rơi