Noel Buồn

Noel Buồn

Lời bài hát Noel Buồn

Đóng góp bởi

Noel Buồn
Phạm Trưởng
Mùa Noel năm trước
Em còn nhớ không em
Đôi mình cùng chung bước
Con phố nhỏ thân quen
Cầm tay nhau ước hẹn
Mùa Noel tới nữa
Tình vẫn mãi như xưa
Giờ Noel đã đến
Em về đâu hỡi em
Em bỏ lại phố nhỏ
Anh bỡ ngỡ bơ vơ
Mùa Noel giá lạnh
Vì không em sưởi ấm
Anh lạnh cả con tim
Tình cờ anh ra phố
Anh thấy bóng hình quen
Anh tưởng đó là em
Ôi hạnh phúc đời anh
Hơi ấm cũng nhiều thêm
Vì không hẹn nhưng lại đến
Để rồi anh bỡ ngỡ
Chẳng phải
bóng hình xưa
Có phải đó là mơ
anh cố nghĩ vẩn vơ
sao chẳng có người xưa
để noel giá lạnh
Mùa Noel năm trước
Em còn nhớ không em
Đôi mình cùng chung bước
Con phố nhỏ thân quen
Cầm tay nhau ước hẹn
Mùa Noel tới nữa
Tình vẫn mãi như xưa
Giờ Noel đã đến
Em về đâu hỡi em
Em bỏ lại phố nhỏ
Anh bỡ ngỡ bơ vơ
Mùa Noel giá lạnh
Vì không em sưởi ấm
Anh lạnh cả con tim
Tình cờ anh ra phố
Anh thấy bóng hình quen
Anh tưởng đó là em
Ôi hạnh phúc đời anh
Hơi ấm cũng nhiều thêm
Vì không hẹn nhưng lại đến
Để rồi anh bỡ ngỡ
Chẳng phải bóng hình xưa
Có phải đó là mơ
anh cố nghĩ vẩn vơ
sao chẳng có người xưa
để noel giá lạnh
Tình cờ anh ra phố
Anh thấy bóng hình quen
Anh tưởng đó là em
Ôi hạnh phúc đời anh
Hơi ấm cũng nhiều thêm
Vì không hẹn nhưng lại đến
Để rồi anh bỡ ngỡ
Chẳng phải bóng hình xưa
Có phải đó là mơ
anh cố nghĩ vẩn vơ
sao chẳng có người xưa
để noel giá lạnh