Nỡ Phụ Tình Nhau

Nỡ Phụ Tình Nhau

Lời bài hát Nỡ Phụ Tình Nhau

Đóng góp bởi

Em đã xa tôi em phụ tình tôi
Duyên tình chưa dứt
Sao đành cắt đứt làm đôi
Em nỡ quên tôi
Em phụ tình tôi
Giờ đây lẻ bóng
Mình tôi đi về
Ngày xưa bên nhau
Hai đứa nguyện
Thề trăng sao
Mà giờ đây sao
Em nỡ đổi thay
Em ra đi
Không nói với anh một lời
để tình này chết trong tôi
Em phụ tình tôi
Em nỡ phụ tình tôi
Em phụ tình tôi cho
Tiếng hát tôi sầu biệt ly
Ham chi phú quý sang
Giàu để bây giờ riêng mình
Thương đau
Em trở về đây
Em tìm về đây
Duyên tình đã hết
Tình tôi đã chết từ lâu
Em khóc thêm chi
Cho sầu người đi
Giờ đây đôi ngã
Tình ta chia lìa
Em đã xa tôi
Em phụ tình tôi
Duyên tình chưa dứt
Sao đành cắt đứt làm đôi
Em nỡ quên tôi
Em phụ tình tôi
Giờ đây lẻ bóng
Mình tôi đi về
Ngày xưa bên nhau
Hai đứa nguyện
Thề trăng sao
Mà giờ đây sao
Em nỡ đổi thay
Em ra đi sao không
Nói với anh một lời
để tình này chết trong tôi
Em phụ tình tôi
Em nỡ phụ tình tôi
Em phụ tình tôi cho tiếng
Hát tôi sầu biệt ly
Ham chi phú quý sang
Giàu để bây giờ riêng mình
Thương đau
Em trở về đây
Em tìm về đây
Duyên tình đã hết
Tình tôi đã chết từ lâu
Em khóc thêm chi
Cho sầu người đi
Giờ đây đôi ngã
Tình ta chia lìa
Giờ đây đôi ngã
Tình ta chia lìa
Giờ đây đôi ngã
Tình giờ chia xa