No.5 A, are? demo, Taijishite Misemasu wa!

No.5 A, are? demo, Taijishite Misemasu wa!