Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ

Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ

Lời bài hát Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ

Đóng góp bởi

Ai về miệt dưới Hậu Giang
Cho tôi nhắn gởi
Đôi hàng ước mơ
Ninh kiều em gái Cần Thơ
Bao năm anh vẫn
Thương chờ đợi mong
Anh giờ ngàn dặm xa xăm
Thương em gái nhỏ
Bên hàng dừa xanh
Ninh Kiều là của riêng anh
Nũng nịu mà duyên dáng
Bên bờ Tây Đô
Nhớ ngày xưa
Bắt bướm bên đường
Tặng em bài hát đến trường
Kỷ niệm hai đứa bên nhau
Mơ ngày nói chuyện trầu cau
Đôi mình tình nặng trăm năm
Chung vui pháo đỏ
Rượu hồng ngày xanh
Ninh Kiều là của riêng anh
Nũng nịu càng duyên dáng
Chân thành của anh
Ai về miệt dưới Hậu Giang
Cho tôi nhắn gởi
Đôi hàng ước mơ
Ninh kiều em gái Cần Thơ
Bao năm anh vẫn
Thương chờ đợi mong
Anh giờ ngàn dặm xa xăm
Thương em gái nhỏ
Bên hàng dừa xanh
Ninh Kiều là của riêng anh
Nũng nịu mà duyên dáng
Bên bờ Tây Đô
Nhớ ngày xưa
Bắt bướm bên đường
Tặng em bài hát đến trường
Kỷ niệm hai đứa bên nhau
Mơ ngày nói chuyện trầu cau
Đôi mình tình nặng trăm năm
Chung vui pháo đỏ
Rượu hồng ngày xanh
Ninh Kiều là của riêng anh
Nũng nịu càng duyên dáng
Chân thành của anh
Ninh Kiều là của riêng anh
Nũng nịu càng duyên dáng
Chân thành của anh
Ninh Kiều là của riêng anh
Nũng nịu càng duyên dáng
Chân thành của anh