Niềm Vui Vu Lan

Niềm Vui Vu Lan

Lời bài hát Niềm Vui Vu Lan

Đóng góp bởi

Hôm nay lễ vu lan
Lòng em thấy ngập tràn
Niềm vui mùa báo hiếu
Bao tình cảm chứa chan
Cảnh chùa thật đông vui
Gương mặt ai cũng tươi
Em dâng hương lễ Phật
Nhìn ngài đang mỉm cười
Trong chánh điện nghiêm trang
Em tụng kinh vu lan
Qua lời đức Phật dạy
Công ơn mẹ ngút ngàn
Noi gương Mục Kiền Liên
Hiếu thảo với mẹ hiền
Cầu xin đức Phật độ
Cha mẹ sống bình yên
Lòng em thật hân hoan
Trên ngực áo màu lam
Một bông hồng đỏ thắm
Ôi hạnh phúc vô vàng
Nhìn những bạn xung quanh
Đôi mắt lệ long lanh
Trên ngực cài hoa trắng
Thương bạn mất mẹ lành
Vui thay được làm người
Vui thay mẹ trên đời
Vui thay con hiếu thảo
Hiếu thảo đáng khen thay
Hôm nay lễ vu lan
Lòng em thấy ngập tràn
Niềm vui mùa báo hiếu
Bao tình cảm chứa chan
Cảnh chùa thật đông vui
Gương mặt ai cũng tươi
Em dâng hương lễ Phật
Nhìn ngài đang mỉm cười
Trong chánh điện nghiêm trang
Em tụng kinh vu lan
Qua lời đức Phật dạy
Công ơn mẹ ngút ngàn
Noi gương Mục Kiền Liên
Hiếu thảo với mẹ hiền
Cầu xin đức Phật độ
Cha mẹ sống bình yên
Lòng em thật hân hoan
Trên ngực áo màu lam
Một bông hồng đỏ thắm
Ôi hạnh phúc vô vàng
Nhìn những bạn xung quanh
Đôi mắt lệ long lanh
Trên ngực cài hoa trắng
Thương bạn mất mẹ lành
Vui thay được làm người
Vui thay mẹ trên đời
Vui thay con hiếu thảo
Hiếu thảo đáng khen thay
Vui thay được làm người
Vui thay mẹ trên đời
Vui thay con hiếu thảo
Hiếu thảo đáng khen thay