Niệm Khúc Cuối

Niệm Khúc Cuối

Lời bài hát Niệm Khúc Cuối

Đóng góp bởi

Dù cho mưa,
Tôi xin đưa em
Đến cuối cuộc đời
Dù cho mây
Hay cho bão tố
Có kéo qua đây
Dù có gió,
Có gió lạnh đầy,
Có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy,
Dù sao...,
Dù sao đi nữa
Tôi cũng yêu em
Tựa vai nhau
Cho nhau yên vui
Ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau,
Cho nhau rã nát,
Rã nát tim đau
Vừa đôi tay,
Ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu
Vết dấu tình sầu
Nhìn em
Nhìn em giây phút,
Muốn nói yêu em
Xin cho tôi,
Tôi như cơn ngủ
Ru em,
Đưa em một lần
Ru em vào mộng,
Đưa em vào đời
Một thời yêu đương
Cho tôi xin
Em như gối mộng
Cho tôi
Ôm em vào lòng
Xin cho một lần,
Cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng
Dù mai đây
Ai đưa em đi
Đến cuối cuộc đời
Dù cho em,
Em đang tâm xé,
Xé nát tim tôi
Dù có ước,
Có ước ngàn lời,
Có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi!
Dù sao đi nữa
Xin vẫn yêu em
Xin cho tôi,
Tôi như cơn ngủ
Ru em,
Đưa em một lần
Ru em vào mộng,
Đưa em vào đời
Một thời yêu thương
Cho tôi xin
Em như gối mộng
Cho tôi
Ôm em vào lòng
Xin cho một lần,
Cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng
Dù mai đây
Ai đưa em đi
Đến cuối cuộc đời
Dù cho em,
Em đang tâm xé,
Xé nát tim tôi
Dù có ước,
Có ước ngàn lời,
Có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi!
Dù sao đi nữa
Xin vẫn yêu em
Dù có ước,
Có ước ngàn lời,
Có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi!
Dù sao đi nữa
Xin vẫn yêu em
Tình ơi!
Dù sao đi nữa
Xin vẫn......
Yêu......em