Những Lời Này Cho Em

Những Lời Này Cho Em

Lời bài hát Những Lời Này Cho Em

Đóng góp bởi

Những lời này cho em
Ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình
Thay đam mê thể xác căng đầy
Nghiêng ngửa cho dù
Hơn lần nghe đắng cay
Những lời này cho em
Ta hờn ta khi đối mặt đời
Đêm đơn côi chợt thấy đêm dài
Tay bỏ tay rồi
Nên lạc lõng đôi nơi
Từ đó đôi mình buông
Xuôi tất cả như hai kẻ lạ
Em gặp anh ngoảnh mặt,
Anh gặp em gục đầu
Thoáng buồn dài hun
Hút đoạn buồn một lần qua.
Những lời này cho em
Ta đợi ta khắc khoải nửa đời
Thôi đam mê thể xác rã rời
Chết giữa đọa đày
Khi tàn mộng em ơi.
Những lời này cho em
Ta hờn ta khi đối mặt đời
Đêm đơn côi chợt thấy đêm dài
Tay bỏ tay rồi
Nên lạc lõng đôi nơi
Từ đó đôi mình buông
Xuôi tất cả như hai kẻ lạ
Em gặp anh ngoảnh mặt,
Anh gặp em gục đầu
Thoáng buồn dài hun
Hút đoạn buồn một lần qua.
Những lời này cho em
Ta đợi ta khắc khoải nửa đời
Thôi đam mê thể xác rã rời
Chết giữa đọa đày
Khi tàn mộng em ơi.
Thôi đam mê thể xác rã rời
Chết giữa đọa đày
Khi tàn mộng em ơi.