Như Vậy Nhé

Như Vậy Nhé

Lời bài hát Như Vậy Nhé

Đóng góp bởi

Cười đi em
Đừng khóc nhé
Mình xa nhau
có lẽ
cũng do ông trời
Đã cho ta
được gặp nhau
Nhưng không
cho ta bên nhau
Dù ngày mai
ở bên em
Không phải anh
nhưng sẽ
có người thay thế
anh yêu em
Dù bên nhau
chỉ trong phút giây
nhưng anh sẽ nhớ
Những nụ hôn đó ta trao
Những lời nói ngọt ngào
Vòng tay ôm xiết
đan chặt vào nhau
Anh chỉ muốn ôm em
Ôm chặt mãi không buông
Anh chỉ ước
em mãi là của anh
Nhưng sự thật
không thể đổi
Em giờ đã có người
Bên cạnh em
ngày mai
không phải là anh
Em đã nói những lời
anh cảm thấy rã rời
Có lẽ ta chỉ là bạn thôi
Như vậy nhé
Cười đi em
Đừng khóc nhé
Mình xa nhau
có lẽ
cũng do ông trời
Đã cho ta
được gặp nhau
Nhưng không
cho ta bên nhau
Dù ngày mai
ở bên em
Không phải anh
nhưng sẽ
có người thay thế
anh yêu em
Dù bên nhau
chỉ trong phút giây
nhưng anh sẽ nhớ
Những nụ hôn đó ta trao
Những lời nói ngọt ngào
Vòng tay ôm xiết
đan chặt vào nhau
Anh chỉ muốn ôm em
Ôm chặt mãi không buông
Anh chỉ ước
em mãi là của anh
Nhưng sự thật
không thể đổi
Em giờ đã có người
Bên cạnh em
ngày mai
không phải là anh
Em đã nói những lời
anh cảm thấy rã rời
Có lẽ ta chỉ là bạn thôi
Như vậy nhé
Những nụ hôn đó ta trao
Những lời nói ngọt ngào
Vòng tay ôm xiết
đan chặt vào nhau
Anh chỉ muốn ôm em
Ôm chặt mãi không buông
Anh chỉ ước
em mãi là của anh
Nhưng sự thật
không thể đổi
Em giờ đã có người
Bên cạnh em
ngày mai
không phải là anh
Em đã nói những lời
anh cảm thấy rã rời
Có lẽ ta chỉ là bạn thôi
Như vậy nhé
Như vậy nhé
Như vậy nhé