Như Là Tình Yêu

Như Là Tình Yêu

Lời bài hát Như Là Tình Yêu

Đóng góp bởi

Từng ngày từng ngày trôi
Mùa đông vàng lá đón đưa xuân về
Hà há ha áh wow
Và tôi cứ ngô nghê
Cứ tin ngày tháng
Sẽ mang người bước quay về
Từng ngày nghe sao thật buồn
Rồi thời gian đi mau
Lặng nghe ngày tháng
với tôi một mình
Hm hmm
Chiều nghe tiếng lao xao
Cứ mong rằng gió
Sẽ mang người bước đi về
Từng ngày trong tôi héo hắt
Tiếng ai cười đêm nay
Ngỡ như là xuân về
Biết yêu người nhiêu khê
Lắng nghe từng đêm qua
Lắng nghe từng đêm về
Thấy tôi buồn lê thê
Tiếng ai cười đêm nay
Ngỡ như là xuân về
Biết yêu người nhiêu khê
Lắng nghe từng đêm qua
Lắng nghe từng đêm về
Thấy tôi buồn lê thê
Từng ngày từng ngày trôi
Mùa đông vàng lá đón đưa xuân về
Hà há ha áh wow
Và tôi cứ ngô nghê
Cứ tin ngày tháng
Sẽ mang người bước quay về
Từng ngày nghe sao thật buồn
Rồi thời gian đi mau
Lặng nghe ngày tháng
với tôi một mình
Hm hmm
Chiều nghe tiếng lao xao
Cứ mong rằng gió
Sẽ mang người bước đi về
Từng ngày trong tôi héo hắt
Tiếng ai cười đêm nay
Ngỡ như là xuân về
Biết yêu người nhiêu khê
Lắng nghe từng đêm qua
Lắng nghe từng đêm về
Thấy tôi buồn lê thê
Tiếng ai cười đêm nay
Ngỡ như là xuân về
Biết yêu người nhiêu khê
Lắng nghe từng đêm qua
Lắng nghe từng đêm về
Thấy tôi buồn lê thê
Tiếng ai cười đêm nay
Ngỡ như là xuân về
Biết yêu người nhiêu khê
Lắng nghe từng đêm qua
Lắng nghe từng đêm về
Thấy tôi buồn lê thê
Tiếng ai cười đêm nay
Ngỡ như là xuân về
Biết yêu người nhiêu khê
Lắng nghe từng đêm qua
Lắng nghe từng đêm về
Thấy tôi buồn lê thê