Nhong Nhong Nhong

Nhong Nhong Nhong

Lời bài hát Nhong Nhong Nhong

Đóng góp bởi

Nhong Nhong Nhong Cha làm con ngựa
Để cho con lên cưỡi trên lưng
Nhong Nhong Nhong Cha làm con ngựa
Để cho con vui thỏa tiếng cười
Nhong Nhong Nhong ngựa Cha mệt quá
Con không biết con thúc ngựa phi
Nhong Nhong Nhong ngựa phi tận cùng
Hai cha con cùng ngã lăn đùng
Vui thật vui con cười ròn rã
Ngựa Cha ngã bốn võ lăn quay
Con chạy ngay chạy đi hỏi Mẹ
Tìm ở đâu có vỏ bồ đề.
Mẹ bảo con đừng đi tìm vỏ
Mà con hãy thỏ thẻ bên tai
Con thương Cha con ngoan thật nhiều
Ngựa Cha lại cõng con nhong nhong
Nhong Nhong Nhong Cha làm con ngựa
Mong cho con khôn lớn con ơi
Nhong Nhong Nhong Cha làm con ngựa
Để cho con nương tựa suốt đời
Nhong Nhong Nhong Cha làm con ngựa
Để cho con lên cưỡi trên lưng
Nhong Nhong Nhong Cha làm con ngựa
Để cho con vui thỏa tiếng cười
Nhong Nhong Nhong ngựa Cha mệt quá
Con không biết con thúc ngựa phi
Nhong Nhong Nhong ngựa phi tận cùng
Hai cha con cùng ngã lăn đùng
Vui thật vui con cười ròn rã
Ngựa Cha ngã bốn võ lăn quay
Con chạy ngay chạy đi hỏi Mẹ
Tìm ở đâu có vỏ bồ đề.
Mẹ bảo con đừng đi tìm vỏ
Mà con hãy thỏ thẻ bên tai
Con thương Cha con ngoan thật nhiều
Ngựa Cha lại cõng con nhong nhong
Nhong Nhong Nhong Cha làm con ngựa
Mong cho con khôn lớn con ơi
Nhong Nhong Nhong Cha làm con ngựa
Để cho con nương tựa suốt đời
Nhong Nhong Nhong Cha làm con ngựa
Mong cho con sung sướng con ơi
Nhong Nhong Nhong Cha làm con ngựa
Để cho con nương tựa suốt đời