Nhớ Quê

Nhớ Quê

Lời bài hát Nhớ Quê

Đóng góp bởi

"Hẳn là cốm đã lên hương
Rơm vàng rải rác,
Con đường thôn quê
Ta xa lâu lắm chưa về
Mẹ ta chân lấm
Nón mê ngóng chờ".
Thảo nào,
Thảo nào trong những giấc mơ
Con đò ngày cũ
Hững hờ buông neo
Đâu đây tiếng gọi quê nghèo
Vọng về như tiếng
Chèo khua đêm nào.
Xa quê,
Xa quê đã mấy năm rồi
Sông quê mấy bận
Lở bồi sang nhau
Chiều nay bãi mía nương dâu
Dường như man mác
Một màu nhớ thương.
Xa quê,
Xa quê thương lắm ơi người
Thương em gái nhỏ
Chiều nào sang ngang
Buồn ta ra đứng trông sang
Còn đây ánh mắt
Ai người nhớ thương.