Nhớ Nhau Hoài

Nhớ Nhau Hoài

Lời bài hát Nhớ Nhau Hoài

Đóng góp bởi

Em ở nơi nào
Có còn mùa Xuân không em
Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở
Thì thầm
Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố
Gió ở trên non, gió cuốn mây về
Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn
Mà nghe nức nở trong hồn
Và thương đôi mắt đỏ em buồn
Vì mình thương nhau
Vì mình yêu nhau nên mới giận hờn
Vì mình xa nhau, nên nhớ...
Nhớ nhau hoài
Anh ở nơi nào
Có còn mùa xuân không anh?
Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở
Thì thầm
Mai lỡ không về
Chắc em buồn biết mấy
Dáng nhỏ xuân xưa có nhớ đêm ngày
Em ở nơi nào
Có còn mùa Xuân không em
Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở
Thì thầm
Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố
Gió ở trên non, gió cuốn mây về
Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn
Mà nghe nức nở trong hồn
Và thương đôi mắt đỏ em buồn
Vì mình thương nhau
Vì mình yêu nhau nên mới giận hờn
Vì mình xa nhau, nên nhớ...
Nhớ nhau hoài
Anh ở nơi nào
Có còn mùa xuân không anh?
Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở
Thì thầm
Mai lỡ không về
Chắc em buồn biết mấy
Dáng nhỏ xuân xưa có nhớ đêm ngày
Mai lỡ không về
Chắc em buồn biết mấy
Dáng nhỏ xuân xưa có nhớ đêm ngày