Nhớ Người Tình Xa

Nhớ Người Tình Xa

Lời bài hát Nhớ Người Tình Xa

Đóng góp bởi

Hai đứa mình chia phôi mấy năm rồi chưa gặp lại Để em u buồn trông ngóng thời gian qua Để em đêm ngày thương nhớ người tình xa. Anh ra đi hứa rằng sẽ về thăm xóm nhỏ Bảo em gắng chờ gắng đợi anh nữa năm Đợi anh nữa năm, nữa năm năm nữa bao lần Anh mãi phương trời nào bạc chim tăm cá anh ơi! Từng giọt sầu em rơi trên lối mòn còn anh kỷ niệm Ngày nào có đôi hai đứa mình ngồi ngắm sao Ngọt ngào môi trao chiếc hôn đầu tha thiết Nghe trái tim bùi hồi em biết yêu anh rồi là từ đó ta chia phôi. Năm tháng dần êm trôi biết bao giờ ta gặp lại Ở phương trời nào anh có biết là em mong Ở phương trời nào anh nhớ về em không.