Nhớ Điệu Hò Quê Hương

Nhớ Điệu Hò Quê Hương

Lời bài hát Nhớ Điệu Hò Quê Hương

Đóng góp bởi

Bao năm qua, bôn ba nơi xứ lạ Nhớ quê nhà, mẹ già bên mái tranh xiêu Nhớ lời ru, bên cánh võng sau hè Có dòng sông nhỏ, cây cầu dừa nắng mưa Tôi xa quê mang theo bao kỷ niệm Chốn đô thành, dòng đời năm tháng bon chen Những chiều mưa, nghe tiếng nhóc nhen buồn Nhớ về cha mẹ, lệ nhòa tuôn rơi Vì dầu, câu hát ầu ơ Mẹ tôi ngồi dưới, cây bần sớm trưa Gió đưa con nước xuôi dòng Bông bần trắng rụng, trôi đầy trên sông Trong tim tôi, quê hương là chỉ một Có con đò, cánh cò bay lả bay la Dẫu ngược xuôi, đi đến cuối chân trời Nhớ về quê mẹ, điệu hò quê hương Tôi xa quê mang theo bao kỷ niệm Chốn đô thành, dòng đời năm tháng bon chen Những chiều mưa, nghe tiếng nhóc nhen buồn Nhớ về cha mẹ, lệ nhòa tuôn rơi Vì dầu, câu hát ầu ơ Mẹ tôi ngồi dưới, cây bần sớm trưa Gió đưa con nước xuôi dòng Bông bần trắng rụng, trôi đầy trên sông Trong tim tôi, quê hương là chỉ một Có con đò, cánh cò bay lả bay la Dẫu ngược xuôi, đi đến cuối chân trời Nhớ về quê mẹ, điệu hò quê hương Dẫu ngược xuôi, đi đến cuối chân trời Nhớ về quê mẹ, điệu hò quê hương