Nhớ Đêm Giã Bạn

Nhớ Đêm Giã Bạn

Lời bài hát Nhớ Đêm Giã Bạn

Đóng góp bởi

Hội đã tan rồi,
Chia tay bên dòng sông
Chiếc nón quai thao
Xôn xao câu Quan Họ
“Đến hẹn lại lên”
Người ơi đừng quên nhé
Con đò bồng bềnh nhớ
Nhau gọi câu: Mình ơi!
Người ơi trăng rằm hội quê tôi
Trăng về nơi đầu thuyền
Lung linh mặt nước
Bồng bềnh trăng soi,
Hội đã tan rồi
Ngồi tựa mạn thuyền
Để nước mắt ai
Ướt đẫm vạt áo
Người ơi,
Câu hát trao duyên
Rồi Quan họ về
Em trao yếm đào
Anh nhận để làm tin
Em trao nón ba tầng
Mặc trời mưa ướt áo
Là người ơi, câu hát thương nhau
Người ơi xin đừng về
Trúc xinh em chờ xin
Hẹn đến hội sau
Em xinh em đứng bên
Đình mà em càng xinh!