Nhìn Lại

Nhìn Lại

Lời bài hát Nhìn Lại

Đóng góp bởi

Lòng câm lặng Lòng đời câm lặng Xanh xám đan vào nhau, ngày đang úa Người đi vội Lòng đường trơ trọi Xác lá bay vào tim, em cúi mặt Tìm vui ngày hôm qua đã xa mình em chờ mong chiếc hôn thắm môi thở than cùng mưa đêm, buốt giá chỉ 1 mình em tôi, đắm say trong những niềm đau chắc em chưa bao giờ nhìn lại, chắc em chưa biết được Người mẹ già chờ con đi mãi không về Chờ trắng tang ngôi nhà buồn tênh Và nhiều em bé da cam Và nhiều bàn tay chẳng còn. Thì chút yêu thương này là chi? Còn nhiều cơn đói chưa tan Còn nhiều gian khó biên thùy Thì chút đau thương này là chi?