Nhìn Con Say Giấc Đầu Đời

Nhìn Con Say Giấc Đầu Đời

Lời bài hát Nhìn Con Say Giấc Đầu Đời

Đóng góp bởi

Ngày con chào đời vang tiếng ngân nga bao lời hát ca đêm ánh trăng ngà lấp lánh sao xa . Ngày con chào đời Cha bế trên tay Mẹ mừng vui lắm nhìn con yêu dấu say trong giấc nồng . Mụ Bà dạy con Mụ Bà dạy con nheo mắt làm duyên chau mày làm tiếu. Mụ Bà dạy con Mụ Bà dạy con mếu môi khóc nhè mắt con xoe tròn nhìn Mẹ và Cha. Ngày con chào đời vang tiếng ngân nga bao lời hát ca đêm ánh trăng ngà lấp lánh sao xa . Ngày con chào đời Cha bế trên tay Mẹ mừng vui lắm nhìn con yêu dấu say trong giấc nồng . Mụ Bà dạy con Mụ Bà dạy con nheo mắt làm duyên chau mày làm tiếu. Mụ Bà dạy con Mụ Bà dạy con mếu môi khóc nhè mắt con xoe tròn . Mụ Bà dạy con Mụ Bà dạy con nheo mắt làm duyên chau mày làm tiếu. Mụ Bà dạy con Mụ Bà dạy con mếu môi khóc nhè mắt con xoe tròn nhìn Mẹ và Cha.