Nhật ký đời tôi

Nhật ký đời tôi

Lời bài hát Nhật ký đời tôi

Đóng góp bởi

Ngược thời gian
Trở về quá khứ
Phút giây chạnh... lòng
Bao nhiêu kỷ niệm
Bao nhiêu ân tình
Chỉ còn lại con số không
Ai thương nhau rồi
Và ai quên nhau rồi
Trong suốt cuộc đời
Tương lai trả lời... thôi.
Một mùa xuân
Năm nào hai đứa
Ngắm hoa đào rơi
Lo cho số phận
Lo cho duyên mình
Sẽ thành một kiếp hoa
Sớm nở tối tàn
Đời ai không một lần
Quen biết rồi thương
Yêu nhau rồi lại... xa.
Thôi......
Thế là thôi
Là thế đó...
Dĩ vãng là thơ
Đem thơ về ghép nhạc
Thành khúc tình ca
Thôi thế là thôi
Là thế rồi
Hiện tại ước mơ nhiều
Cuộc đời rồi đây
Biết bao giờ mới được......
Yêu.....
Ngày biệt ly
Chúng mình chưa nói
Hết câu tạ từ
Năm năm cách biệt
Năm năm mong chờ
Héo mòn tình nghĩa xưa
Nhắc đến thấy buồn
Tình kia ngăn đôi đường
Nhật ký đời tôi
Ghi thêm
Một lần... thương........
Một mùa xuân
Năm nào hai đứa
Ngắm hoa đào rơi
Lo cho số phận
Lo cho duyên mình
Sẽ thành một kiếp hoa
Sớm nở tối tàn
Đời ai không một lần
Quen biết rồi thương
Yêu nhau rồi lại... xa.
Thôi......
Thế là thôi
Là thế đó...
Dĩ vãng là thơ
Đem thơ về ghép nhạc
Thành khúc tình ca
Thôi thế là thôi
Là thế rồi
Hiện tại ước mơ nhiều
Cuộc đời rồi đây
Biết bao giờ mới được......
Yêu.....
Ngày biệt ly
Chúng mình chưa nói
Hết câu tạ từ
Năm năm cách biệt
Năm năm mong chờ
Héo mòn tình nghĩa xưa
Nhắc đến thấy buồn
Tình kia ngăn đôi đường
Nhật ký đời tôi
Ghi thêm
Một lần... thương........
Nhắc đến thấy buồn
Tình kia ngăn đôi đường
Nhật ký đời tôi
Ghi thêm
Một lần... thương........
Nhắc đến thấy buồn
Tình kia ngăn đôi đường
Nhật ký đời tôi
Ghi thêm
Một lần... thương........