Nhật Thực

Nhật Thực

Lời bài hát Nhật Thực

Đóng góp bởi

Cho tôi một lần thôi
Được thăm viếng mộ em
Từ khi quen biết đến
Khi em xa cõi đời
Chúng mình không một lần vui
Chuyện tình hai đứa
Vương bao khổ sầu và bao chua xót
Hay tin lần đầu tiên
Ngày em đã làm dâu
Trời chưa nguôi nắng
Khổ đau chưa lắm tuổi hờn
Đã được tin người yêu mất
Nhật thực che phủ tương lai
Cuộc đời cả trời âm u
Ngưu Lan cùng Chức Nữ
Còn trông thấy mặt nhau
Mình mang nặng cõi sầu
Đến thuở nào mới biết tin nhau
Xin chờ tôi nhé người
Mến yêu đến kiếp sau
Cho tôi một lần thôi
Được thăm viếng mộ em
Chồng em hay biết
Chắc không nỡ xua đuổi
Người đã thiệt thua từ dạo đó
Nhật thực che phủ tương lai
Cuộc đời ai thắng ai đây
Hay tin lần đầu tiên
Ngày em đã làm dâu
Trời chưa nguôi nắng
Khổ đau chưa lắm tuổi hờn
Đã được tin người yêu mất
Nhật thực che phủ tương lai
Cuộc đời cả trời âm u
Ngưu Lan cùng Chức Nữ
Còn trông thấy mặt nhau
Mình mang nặng cõi sầu
Đến thuở nào mới biết tin nhau
Xin chờ tôi nhé người
Mến yêu đến kiếp sau
Cho tôi một lần thôi
Được thăm viếng mộ em
Chồng em hay biết
Chắc không nỡ xua đuổi
Người đã thiệt thua từ dạo đó
Nhật thực che phủ tương lai
Cuộc đời ai thắng ai đây