Nhạt Nắng

Nhạt Nắng

Lời bài hát Nhạt Nắng

Đóng góp bởi

Tôi thương miền quê
Nhớ hoàng hôn trên đất xưa
Nghe tiếng tiêu
Mơ màng chiều hè
Tôi yêu người xưa
áo nâu hương duyên thật thà
Đời mặn nồng
Hồng lên đôi má
Nhưng thôi giờ đây
Nắng tàn phai trên khóm tre
Bao áng mây
Bên trời mịt mờ
Thương ai nhạt môi
Mắt sâu lắng như đêm dài
Đời cần lao
Khoác lên mình trai
Hoàng hôn phai nắng
Chân trời xa vắng
Còn đâu tiếng tiêu buông
Chiều tà mênh mang
Thoáng bên đồi nương
Có tiếng ai thở than
Tôi thương làng xưa
Mái nghèo không manh liếp che
Tia nắng phai mau
Ngoài đầu hè
Tôi thương miền quê
Khóm tre xác xơ tiêu điều
Người buồn u uất
ôm tình sâu
Tôi thương miền quê
Nhớ hoàng hôn trên đất xưa
Nghe tiếng tiêu
Mơ màng chiều hè
Tôi yêu người xưa
áo nâu hương duyên thật thà
Đời mặn nồng
Hồng lên đôi má
Nhưng thôi giờ đây
Nắng tàn phai trên khóm tre
Bao áng mây
Bên trời mịt mờ
Thương ai nhạt môi
Mắt sâu lắng như đêm dài
Đời cần lao
Khoác lên mình trai
Hoàng hôn phai nắng
Chân trời xa vắng
Còn đâu tiếng tiêu buông
Chiều tà mênh mang
Thoáng bên đồi nương
Có tiếng ai thở than
Tôi thương làng xưa
Mái nghèo không manh liếp che
Tia nắng phai mau
Ngoài đầu hè
Tôi thương miền quê
Khóm tre xác xơ tiêu điều
Người buồn u uất
ôm tình sâu
Tôi thương miền quê
Khóm tre xác xơ tiêu điều
Người buồn u uất
ôm tình sâu