Nhật Ký Ngày Không Em

Nhật Ký Ngày Không Em

Lời bài hát Nhật Ký Ngày Không Em

Đóng góp bởi

Làm sao để giữ được một người
Mãi mãi yêu thương mình
Làm sao để giữ được một người
Yêu ta luôn chân thành
Làm sao để có một cuộc tình
Mãi mãi chẳng đổi thay
Và anh đã chính là một người
Yêu em hơn ngày qua
Để rồi khi em ra đi
Còn lại riêng anh
Nơi đây lòng đau đớn
Từng ngày nha vẫn ngóng trông
Vẫn hỏi anh vì sao?
Vì lòng anh đã yêu
Với tất cả tình yêu
Đã cố cho em nhiều
Đã cố thương em nhiều
Đã ước mơ về ngày phía trước
Nơi mình đùa vui bên trẻ thơ
Từ ngày xa em mỗi đêm
Anh viết những dòng thư
Những dòng anh nhớ em
Khỏa lấp nỗi đau này
Hãy sống vui nghe người
Hạnh phúc luôn nghe người
Ước thấy em vui cười chốn ấy
Nhật ký những ngày không em
Làm sao để có một cuộc tình
Mãi mãi chẳng đổi thay
Và anh đã chính là một người
Yêu em hơn ngày qua
Để rồi khi em ra đi
Còn lại riêng anh
Nơi đây lòng đau đớn
Từng ngày nha vẫn ngóng trông
Vẫn hỏi anh vì sao
Vì lòng anh đã yêu
Với tất cả tình yêu
Đã cố cho em nhiều
Đã cố thương em nhiều
Đã ước mơ về ngày phía trước
Nơi mình đùa vui bên trẻ thơ
Từ ngày xa em mỗi đêm
Anh viết những dòng thư
Những dòng anh nhớ em
Khỏa lấp nỗi đau này
Hãy sống vui nghe người
Hạnh phúc luôn nghe người
Ước thấy em vui cười chốn ấy
Nhật ký những ngày không em
Từ ngày xa em mỗi đêm
Anh viết những dòng thư
Những dòng anh nhớ em
Khỏa lấp nỗi đau này
Hãy sống vui nghe người
Hạnh phúc luôn nghe người
Ước thấy em vui cười chốn ấy
Nhật ký những ngày không em
Nhật ký những ngày không em