Nhật Ký Mùa Đông

Nhật Ký Mùa Đông

Lời bài hát Nhật Ký Mùa Đông

Đóng góp bởi

Trang nhật ký ghi chép tình trong đó
Có tình anh và cũng có tình em
Có từng đêm cùng chung gối tay mềm
Từng đêm ru giấc mộng
Mặn nồng êm ấm bờ môi
Trang nhật ký em viết còn dang dở
Lỡ đời nhau làm ngang trái tình duyên
Lỡ thời gian vàng son đón đưa về
Bờ môi vai má kề
Mặc trời mưa gió lê thê
Trang nhật ký mùa đông
Khi em đổi thay lòng
Bỏ đồng con sáo sang sông
Ôi nhật ký mùa đông
Chờ mỏi mắt mòn trông
Bềnh bồng bao nỗi nhớ
Đời lỡ ân tình hẹn kiếp sau
Đời lắm thương đau
Biết ngày nào bôi xoá
Làn gió đưa trăng
Trăng đã lạnh mồ côi gió
Có dở dang
Tình mình mới biết tương tư
Trang nhất ký ghi mối tình xưa đó
Có còn thương
Còn vương vấn đời nhau
Gửi niềm đau
Vào trang giấy kỷ niệm
Tìm đâu là bến đợi
Thuyền tình rẽ lối ra khơi
Trang nhật ký ghi chép tình trong đó
Có tình anh và cũng có tình em
Có từng đêm cùng chung gối tay mềm
Từng đêm ru giấc mộng
Mặn nồng êm ấm bờ môi
Trang nhật ký em viết còn dang dở
Lỡ đời nhau làm ngang trái tình duyên
Lỡ thời gian vàng son đón đưa về
Bờ môi vai má kề
Mặc trời mưa gió lê thê
Trang nhật ký mùa đông
Khi em đổi thay lòng
Bỏ đồng con sáo sang sông
Ôi nhật ký mùa đông
Chờ mỏi mắt mòn trông
Bềnh bồng bao nỗi nhớ
Đời lỡ ân tình hẹn kiếp sau
Đời lắm thương đau
Biết ngày nào bôi xoá
Làn gió đưa trăng
Trăng đã lạnh mồ côi gió
Có dở dang
Tình mình mới biết tương tư
Trang nhất ký ghi mối tình xưa đó
Có còn thương
Còn vương vấn đời nhau
Gửi niềm đau
Vào trang giấy kỷ niệm
Tìm đâu là bến đợi
Thuyền tình rẽ lối ra khơi
Gửi niềm đau
Vào trang giấy kỷ niệm
Tìm đâu là bến đợi
Thuyền tình rẽ lối ra khơi